Α΄ Τάξη

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένα τα:
Java plugin (έκδοση 1.4.x ή νεότερη), Java 3D runtime environment (έκδοση 1.3.x ή νεότερη) και τον Acrobat Reader. Τα λογισμικά αυτά διατίθενται ελεύθερα και μπορείτε να τα βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:
Java plugin
Java 3D for Windows (OpenGL Version) Runtime for the JRE
Acrobat Reader Για να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές από το Διαδίκτυο πατήστε πάνω στις εικόνες. Για να χρησιμοποιήσετε τα λογισμικά εκτός Διαδικτύου μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή σας.Εγκατάσταση λογισμικού
Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γλώσσα Α΄& Β΄ Δημοτικού (Μέγεθος 94MB)Εγκατάσταση λογισμικού
Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μαθηματικά Α' & Β' Δημοτικού (Μέγεθος 284MB)


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 22ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

 
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ: ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Δραστηριότητες στα πλαίσια της ομαλής "μετάβασης" των νηπίων στο Δημοτικό σχολείο

Η Α΄ Τάξη του 22ου και η Α΄ Τάξη του 13ου Δημοτικού σχολείου σε συνεργασία με δύο τμήματα του 13ου Νηπιαγωγείου Ηλιούπολης συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων, επισκέψεων και επαφών με στόχο την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό σχολείο.

Γενικά

Είναι γνωστό σε όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία ότι η «ομαλή μετάβαση» από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο είναι ένας από τους κυρίαρχους παράγοντες για την κατοπινή εξέλιξη του νηπίου σε μαθητή τού δημοτικού σχολείου. Με τον όρο «ομαλή μετάβαση εννοούμε την επιτυχή συνεργασία όλων των παραμέτρων του τρίπτυχου ( παιδί- σχολείο- οικογένεια). Κάτω από αυτές τις συνθήκες η συνεργασία νηπιαγωγείου και Ά τάξης του Δημοτικού Σχολείου κρίνεται -ίσως- αναγκαία.


Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι να επιτευχθεί ικανός βαθμός συναισθηματικής πληρότητας μέσα από μια συνεχή και αμφίδρομη διαδικασία επισκέψεων, επαφών και δραστηριοτήτων και η απόκτηση γνώσεων και εμπειριών άμεσα (και όχιμέσω τρίτου)από το περιβάλλον του Δημοτικού σχολείου.

Στόχος
Στόχος είναι να άρουμε την αγωνία, τις απορίες, το άγχος και γενικότερα την αρνητική εικόνα που έχουν σχηματίσει (ή φαντάζονται) τα νήπια πριν την είσοδο τους στο δημοτικό σχολείο.

Διαδικασία
1. Πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση των δασκάλων της Α' Τάξης των αρμόδιων Σχολ. Συμβούλων των δύο βαθμίδων και των Νηπιαγωγών των τμημάτων.

2. Έγινε σύντομη ενημέρωση, καθορίσθηκαν οι στόχοι και οι σκοποί, προσδιορίσθηκε ο χρόνος και το περιεχόμενο της πρώτης επίσκεψης. Αυτή θα περιελάμβανε την επίσκεψη των νηπίων για μια πρώτη επαφή μου με το χώρο του δημοτικού σχολείου. Συμφωνήθηκε η επίσκεψη να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα δίωρο.
Στη συνέχεια όταν καθορίσθηκαν οι διαδικασίες που θα περιελάμβαναν τα εξής βήματα:

Α. Συζήτηση με τους μαθητές της Α΄ τάξης για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τις πρώτες ημέρες της προσαρμογής στο Δημοτικό. Ιδιαίτερη μνεία έγινε για τη δημιουργία και τη διαχείριση των συναισθημάτων τους. Στη συνέχεια ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της επίσκεψης των νηπίων, ο λόγος και συμφωνήθηκε ο ρόλος κάθε μαθητή στην επικείμενη δραστηριότητα(πχ. για ποιο θέμα θα μιλήσει ο καθένας, ποιος θα είναι ο αρχηγός στο κοινό παιχνίδι κλπ)Υποδοχή των νηπίων από το δάσκαλο. Τοποθέτηση ανάμεσα στους μαθητές της Ά Τάξης σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους(πχ με παιδιά που γνωρίζονταν από το προνήπιο ή φίλους από τη γειτονιά κ.ά.)

Β. Ξενάγηση και επεξήγηση από το δάσκαλο των τμημάτων της τάξης- αίθουσας, δίνοντας περισσότερη βαρύτητα σε αντικείμενα, σκεύη και έπιπλα που δεν υπάρχουν στο νηπιαγωγείο όπως πίνακες, θρανία, εικόνες, γράμματα, αριθμοί κ.ά.

Γ. Παράλληλα με κατάλληλες ερωτήσεις παροτρύναμε τα νήπια να εκφράσουν τις απορίες τους και τους προβληματισμούς τους σχετικά με το νέο περιβάλλον. Στις ερωτήσεις-απορίες των νηπίων, απαντούσαν τα παιδιά της Ά τάξης σε μια προσπάθεια τόνωσης της αυτοεκτίμησης (πχ. για να απαντήσουν οι μεγάλοι....) Τονίσθηκε ιδιαίτερα η εφαρμογή του προγράμματος σε ότι αφορά τις διάφορες ενέργειες των μαθητών (πχ. τρώμε μόνο την ώρα του διαλείμματος, δε σηκωνόμαστε από τη θέση μας χωρίς άδεια κλπ).Επίσης με την κατάλληλη παρότρυνση και βοήθεια του δασκάλου, παρακινήθηκαν ορισμένα από τα μεγαλύτερα παιδιά, που αντιμετώπισαν διάφορα προβλήματα προσαρμογής, να διηγηθούν την μικρή τους ιστορία και με ποιο τρόπο ξεπέρασαν το πρόβλημα.

Δ. Στη συνέχεια μοιράστηκαν στα παιδιά γλυκίσματα από τα μεγαλύτερα και πιασμένα χέρι-χέρι με τα μικρότερα αποχώρησαν από την αίθουσα για ξενάγηση στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου. Με την προκαθορισμένη σειρά που είχε συμφωνηθεί με τα μεγαλύτερα παιδιά άρχισε η ξενάγηση στο προαύλιο, δίδοντας κι εκεί μεγαλύτερη βαρύτητα σε χώρους και αντικείμενα που δεν υπάρχουν στο νηπιαγωγείο(πχ. γήπεδα, στέγαστρο, κουδούνι, αίθουσα τελετών, κυλικείο, γραφείο δασκάλων-διευθυντών κ.ά) Έγινε ειδική μνεία για το μάθημα της Γυμναστικής και επισημάνθηκε η εναλλαγή του δασκάλου. Την πραγματοποίηση κοινού παιχνιδιού δεν επέτρεψε ο άσχημος καιρός. Ακολούθησαν ερωτήσεις από τα νήπια και τις απαντήσεις έδιναν και πάλι τα μεγαλύτερα παιδιά .

Ε. Ακολούθως τα παιδιά επέστρεψαν στην αίθουσα όπου με την κατάλληλη αφόρμηση (αναρτημένα γράμματα, πρότυπες λέξεις κλπ) διαβάστηκε απόσπασμα από το παραμύθι, «Ο πόλεμος της Ωμεγαβήτας» του Ευγ. Τριβιζά.

ΣΤ. Η δραστηριότητα έκλεισε με την ανταλλαγή δώρων εκατέρωθεν και τραγούδια των νηπίων καθώς και με την υπόσχεση της επανάληψης της επίσκεψης.
 

 


 
  
 
Comments