Β΄ Τάξη

Τμήμα:  Β1    

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012
Στην ώρα της Ευέλικτης ζώνης και στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αγωγής, οι μαθητές του Β1 τμήματος του 13ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης συγκέντρωσαν πληροφορίες για το περιβάλλον τις οποίες καταχώρησαν στην εφημερίδα τους "ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ".  Προβολή
  Λήψη
Προπαίδεια με τραγούδια
Comments