ΣΤ΄ Τάξη


Τμήμα:  Στ'2   

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

 Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΤΑΦΟΥ
dafouaristea1@gmail.com

ΚΑΛΗ  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 ΗΜ/ΝΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
17/9/15Το τελικό –ν – Παροντικοί, Παρελθοντικοί Μελλοντικοί χρόνοι. 
  25/9/15  Δεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί αριθμοί – Μετατροπές
  29/9/15 Η ορθογραφία των ρηματικών καταλήξεων 
  2/10/15  Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών - Ιδιότητες
  6/10/15Χρονική αντικατάσταση Ενεργητικής φωνής – Ρηματικές καταλήξεις
 
  11/10/15 Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών - Ιδιότητες
 14/10/15Χρονική αντικατάσταση Παθητικής φωνής – Τα είδη των προτάσεων ως προς τη δομή τους
 
 20/10/15  Αριθμητικές παραστάσεις
 23/10/15 Τα είδη των προτάσεων ως προς το περιεχόμενό τους και την ποιότητά τους 
 30/10/15  Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης
     3/11/15Τα είδη των προτάσεων ως προς τη σχέση τους με τις άλλες - Τα παραθετικά των επιθέτων
 
   6/11/15  Κριτήρια διαιρετότητας-Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί- Παραγοντοποίηση
  10/11/15 Εκφράσεις και συμφράσεις – Αντώνυμα – Αποτελεσματικές προτάσεις 
 16/11/15  Κοινά πολλαπλάσια - Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο
 18/11/15  Δυνάμεις
 25/11/15  Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα
 26/11/15  Οι 4 πράξεις στα κλάσματα και στους μεικτούς αριθμούς
 11/12/15Η σημασία των λέξεων – Επίθετα σε –ης,ες – Παθητικές μετοχές - Ονοματικές και ρηματικές φράσεις
 
 15/12/15  Η έννοια της μεταβλητής – Εξισώσεις - Προβλήματα
 18/12/15  Εξισώσεις – Ασκήσεις – Προβλήματα - 1
 22/12/15Οι καταλήξεις των επιθέτων – Η συντακτική θέση των λέξεων
Εξισώσεις – Ασκήσεις – Προβλήματα 2
  12/1/16 Ορθογραφία Προστακτικής – Οικογένειες λέξεων 
  15/1/16  Λόγοι – Αναλογίες – Σταυρωτά γινόμενα
 19/1/16 Τελικές και βουλητικές προτάσεις - Προστακτική 
  22/1/16  Σταθερά, Μεταβλητά, ανάλογα ποσά – Αναγωγή στη μονάδα, Μέθοδος της αναλογίας
  28/1/16 Αντιστρόφως ανάλογα ποσά – Αναγωγή στη μονάδα, Πίνακας ποσών και τιμών
 29/1/16 Μεταβατικά (μονόπτωτα ή δίπτωτα) - αμετάβατα ρήματα -Το κατηγορούμενο 
   2/2/16  Ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά με τη μέθοδο των τριών
  5/2/16  Προβλήματα με ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά
   9/2/16 Αντωνυμίες 
  12/2/16  Ποσοστά
  16/2/16 Παρατακτική και υποτακτική σύνδεση - Τα είδη των προτάσεων 
  17/2/16 Η λειτουργία της γενικής πτώσης - Είδη εξαρτημένων προτάσεων 
 19/2/16  Βρίσκω την αρχική και την τελική τιμή
 23/2/16 Βρίσκω το ποσοστό
 24/2/16  Προβλήματα στα ποσοστά - 1
 26/2/16 Προβλήματα στα ποσοστά - 2
     1/3/16  Επανάληψη - Εξισώσεις – Ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα – Ποσοστά
    8/3/16Προθέσεις – Ευθύς και πλάγιος λόγος - Σχηματισμός επιθέτων σε -ων, -ουσα, -ον και σε -ύς, -εία, -ύ
 
 22/3/16 Συλλογή και καταμέτρηση δεδομένων – Γραφήματα – Μέσος όρος
 29/3/16  Μετρώ το μήκος
    3/4/16 Μετρώ το βάρος
    5/4/16 Μετρώ τον χρόνο
    8/4/16  Μετρώ την αξία με χρήματα
 18/4/16Επιθετικοί και κατηγορηματικοί προσδιορισμοί - Δικατάληκτα επίθετα σε -ής,-ής,-ές
 
  21/4/16 Γεωμετρικά σχήματα και γωνίες
  12/5/16 Μετρώ επιφάνειες – Μονάδες μέτρησης - Εμβαδόν τετραγώνου και ορθ.παραλληλογράμμου
  19/5/16  Εμβαδόν παραλληλογράμμου και τριγώνου
 26/5/16  Εμβαδόν τραπεζίου
 27/5/16  Εμβαδόν κυκλικού δίσκου
  1/6/16  Κύβος, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο και κύλινδρος
  7/6/16  Όγκος και χωρητικότητα
   
Comments