ΚΕΝΤΡΙΚΗΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...


...ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δραστηριότητες από τη σχολική ζωή

ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...

ΚΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ!