ΠΑΡΑΓ. ΓΡ. ΛΟΓΟΥ ΣΤ'


Περιέχει φυλλάδια παραγωγής Γραπτού Λόγου που έχουν δουλευτεί στην τάξη και επιπλέον υλικό για την ανάπτυξη της γραπτής έκφρασης.... (βασίζεται στο σχολικό βιβλίο)
  • B2.8.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
  • B2.8.2. ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
  • B2.8.3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Comments