ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ'


Περιέχει φύλλα εργασίας τα οποία δουλεύονται στην τάξη και επιπλέον υλικό μαθηματικών Στ' τάξης που αφορά διάφορες αριθμητικές και γεωμετρικές έννοιες, προβλήματα... (βασίζεται στο σχολικό βιβλίο)


 • Β2.2.1.0 ΠΩΣ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ Ή ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
 • Β1.2.3.1. ΟΙ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟΧΟ
 • Β1.2.6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ
 • Β1.2.10. ΠΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ & ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
 • Β2.2.3. ΠΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
 • Β2.2.4. ΠΟΛΛΑ/ΣΜΟΣ & ΔΙΑIΡΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ & ΤΙΣ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 10
 • Β2.2.5. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • Β2.2.1. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΕΦ. 1 - 8
 • Β2.2.1.1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΑ ΚΕΦ. 1 - 8 
 • Β2.2.1.2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΑ ΚΕΦ. 1 - 8 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)
 • Β2.2.2. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11 - 17
 • Β2.2.2.1. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11 - 17
 • Β2.2.2.1.α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11 - 17 (ΛΥΜΕΝΟ) 
 • Β3.2.3.0 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 
Comments