ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ'


Περιέχει φύλλα εργασίας τα οποία δουλεύονται στην τάξη και επιπλέον υλικό γλώσσας Στ' τάξης που αφορά γραμματικά, συντακτικά και λεξιλογικά φαινόμενα... (βασίζεται στο σχολικό βιβλίο) 

  • B2.1.0.1 ΠΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ - ΡΗΜΑ - ΕΠΙΘΕΤΟ https://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing

  • B2.1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΤΑΞΗΣ (02-10-17) https://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing 
  • B2.1.1. ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ  - ΕΝΟΤΗΤΑ Α' - (ΤΑΞΙΔΙΑ, ΤΟΠΟΙ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ) https://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing
  • B2.1.1.1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α' - (ΤΑΞΙΔΙΑ, ΤΟΠΟΙ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ) https://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing
  • B2.1.1.2. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' - (ΤΑΞΙΔΙΑ, ΤΟΠΟΙ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ) https://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing                        ΚΑΙ "ΕΞΑΤΟΜΗΚΕΥΜΕΝΟ"https://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing

  • B2.1.2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β' - ΚΑΤΟΙΚΙΑ https://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing

  • Β2.1.2.1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β' - ΚΑΤΟΙΚΙΑ https://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing

Comments