ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ'


Περιέχει φύλλα εργασίας τα οποία δουλεύονται στην τάξη και επιπλέον υλικό γλώσσας Στ' τάξης που αφορά γραμματικά, συντακτικά και λεξιλογικά φαινόμενα... (βασίζεται στο σχολικό βιβλίο) 

 • B2.1.0.1 ΠΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ - ΡΗΜΑ - ΕΠΙΘΕΤΟ https://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing

 • B2.1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΤΑΞΗΣ (28-03-18) https://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing 
 • B2.1.1. ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ  - ΕΝΟΤΗΤΑ Α' - (ΤΑΞΙΔΙΑ, ΤΟΠΟΙ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ) https://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing
 • B2.1.1.1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α' - (ΤΑΞΙΔΙΑ, ΤΟΠΟΙ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ) https://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing
 • B2.1.1.2. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' - (ΤΑΞΙΔΙΑ, ΤΟΠΟΙ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ) https://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing                                                                        ΚΑΙ "ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ"https://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing

 • B2.1.2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β' - ΚΑΤΟΙΚΙΑ https://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing

 • Β2.1.2.1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β' - ΚΑΤΟΙΚΙΑhttps://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing

 • B2.1.2.2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β' - ΚΑΤΟΙΚΙΑhttps://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing
 • B2.1.2.3. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β' - ΚΑΤΟΙΚΙΑ https://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing  ΚΑΙ "ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ"https://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing
 • B2.1.3. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Δ' - ΟΔΗΓΙΕΣ, ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑhttps://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing
 • B2.1.3.1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Δ' - ΔΙΑΤΡΟΦΗ https://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing
 • B2.1.3.2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Δ' - ΔΙΑΤΡΟΦΗhttps://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing
 • B2.1.3.3. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ' - ΔΙΑΤΡΟΦΗ https://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing  ΚΑΙ "ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ" https://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing
 • B2.1.4.1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤ' - Η ΖΩΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ https://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing
 • Β2.1.4.2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ' - Η ΖΩΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣhttps://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing ΚΑΙ "ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ" https://drive.google.com/file/d/0B6dGUslJ_giibm52MnRlUjIwVTQ/edit?usp=sharing
Comments