Over WSV-Zuid

Wilt uw kind graag sporten, maar is er geen sportclub in de buurt of vindt u de kosten van de verenigingen doorgaans te hoog? Dan is Wijkschoolvereniging Zuid voor u de oplossing!

Wat is een Wijkschoolvereniging?
Een wijkschoolvereniging is een samenwerkingsverband tussen in dit geval de Gemeente SchiedamLekker Bezig SchiedamBasisschool St. Willibrordus en de St. Jozefschool in Schiedam Zuid en een aantal sportaanbieders en sportverenigingen in en buiten de wijk. Een 
wijkschoolvereniging biedt u een aantal sporten in de buurt aan. De sportverenigingen van buiten de wijk bieden hun lessen dichtbij school in de wijk aan, zodat de kinderen niet ver hoeven reizen om te kunnen sporten. Kinderen van de basisschool kunnen na schooltijd in verenigingsverband deelnemen aan sport– en beweegactiviteiten, trainingen en toernooitjes. Deze lessen zijn tegen gereduceerd tarief, zodat sporten in de wijk aantrekkelijk is!

De rolverdeling
De volledige werkgroep bestaat uit:
-    De vakleerkracht gymnastiek en combifunctionaris van de basisschool die de kinderen en ouders informeert en enthousiast maakt,
-    De deelnemende sportverenigingen die zorgen voor lessen door trainers en begeleiders waarbij zij in het lesgeven en organiseren ondersteunt worden door de vakleerkracht gymnastiek/ combifunctionaris van de basisschool
-     De sportconsulent en beweegcoach vanuit de gemeente Schiedam die de algehele coördinatie van de 
wijkschoolvereniging in handen heeft en samen met de vakleerkracht/ combifunctionaris de stuurgroep vormen.

Daarnaast vervult ook u als ouder/verzorger een belangrijke rol door er bij deelname voor te zorgen dat uw kind frequent aan de activiteiten kan deelnemen (zo nodig halen en brengen) en in voorkomende gevallen tijdig afmeldt. In het geval dat u op een andere wijze ondersteuning kan bieden wordt dit zeker op prijs gesteld.


Waarom?
Sport en bewegen is goed voor uw kind. Het is goed voor lichaam en geest, kinderen zitten lekkerder in hun vel en presteren daardoor beter. Zowel op het motorische als op het sociale vlak leren de kinderen veel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenwerken en omgaan met verschillen, regels, winst en verlies. Daarom brengen wij de sport dichter bij u en uw kind, in uw wijk. Alle kinderen uit de wijk kunnen lid van de wijksportvereniging worden.


Kennismaken
Via deze website kunt u uw kind in verschillende periodes inschrijven voor 6 kennismakingslessen. De kosten voor deelname bedragen €10,00. Nadat alle inschrijvingen zijn verwerkt, krijgt u via school de benodigde informatie over de gekozen kennismakingslessen. Bij aanvang van de eerste les worden de deelnamekosten betaald aan de lesgever.

Lidmaatschap
Na vier weken kennismaken krijgen u en uw kind informatie over een eventueel lidmaatschap. Met de verkregen informatie beslist u vervolgens samen met uw zoon of dochter of hij/zij lid wordt van de wijkschoolvereniging. Lid worden van een wijkschoolvereniging betekent dat u contributie gaat betalen. Het lidmaatschap zal variërend per sport/vereniging tussen de €8,00 en €15,00 per maand kosten. Dat is in vergelijking met een normale sportvereniging soms maar 2/3 van de normale contributie. Oftewel de kosten zijn lager! Uw kind kan dan elke week sporten en kan zelfs meedoen met wedstrijden of toernooien.

Word je lid van de wijksportvereniging? Dan krijg je gratis deze mooie wijksporttas! Hierin kan je al je sportspullen makkelijk meenemen als je gaat sporten bij de wijksportvereniging.
Jeugdfonds Sport & Cultuur
Indien u van een minimum inkomen moet rondkomen kunt u een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Wanneer u recht heeft op een aanvraag, dan dient dit door een intermediair gedaan te worden.
Vincent beweegcoach vanuit het platform Lekker Bezig is een intermediair. Neem contact op via vincent@lekkerbezigschiedam.nl of 06-36536973 voor een aanvraag.

Wat levert het op?
De verwachting is dat de 
wijkschoolvereniging veel positieve ontwikkelingen voor deelnemende basisschoolkinderen met zich mee brengt. De meerwaarde moet vooral gezocht worden in georganiseerde kennismaking met meerdere takken van sport en een groter sportaanbod direct in de buurt. Ook levert het beoefenen van een sport door een kind een flinke bijdrage aan een gezonde motorische en sociale ontwikkeling. Voor u als ouder(s)/verzorger(s) betekent het dat uw kind in de directe omgeving, vaak aansluitend op de schooltijden, kan sporten. Zo wordt er een sportvoorziening in de buurt gecreëerd hetgeen bijdraagt aan een prettige woonomgeving.