Enquête

Via deze weg vragen wij 2 minuten van uw tijd om uw mening te geven over onze werkwijze en invulling van de Wijkschoolvereniging Zuid. Doel is onze wijkschoolvereniging verder te kunnen ontwikkelen en zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van u en uw kind(eren)!

Zou u zo vriendelijk willen zijn onderstaande enquête in te vullen?

Enquête Wijkschoolvereniging Zuid

Alvast bedankt!