ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

http://www.animated-gifs.eu/avatars-100x100-space/0072.gif
 
                                                                                                            ΕΞΑΣΚΗΣΗ

 
 
            ΨΗΦΙΑ
                      ΝΟΥΜΕΡΑ
                                      ΣΥΜΒΟΛΑ
                                                      ΣΥΝΟΛΑ
                                                                    ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ
                                                                                       ΓΡΑΜΜΕΣ
                                                                                                        ΣΧΗΜΑΤΑ
                                                                                                                          ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ
                                                                                                                                                              ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
                                                                                                                                                              ΜΟΤΙΒΟ