DE SCHAPENSTAL: EEN MODERNE BESTEMMING VOOR HISTORISCH ERFGOED

 

De stal in de winter
Natuurpunt Nete & Aa kern Vorselaar kon enkele jaren geleden het eiken gebinte van een 18de eeuwse schapenstal aankopen in Retie.

Begin 2010 is  een enthousiaste ploeg  vrijwilligers  begonnen met de heropbouw van de stal, in de prachtige omgeving van het natuurgebied Schupleer.  Na vele werkdagen werd de stal feestelijk geopend op 25 september 2011.

Met de heropbouw van de stal redt Natuurpunt een zeldzaam stuk Kempens erfgoed van de ondergang én geeft het een nieuwe functie. Respect voor de authentieke bouwstijl wordt gekoppeld aan een  actief gebruik van de stal. De combinatie van duurzame bouwtechnieken uit het verleden (gebruik van  hernieuwbare materialen zoals leem, inheems hout en riet), met moderne elementen (een composttoilet, hoge toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers) geven de stal ook een voorbeeldfunctie.

Een gedeelte van de stal wordt de schaapskooi voor de kudde die het natuurgebied  begraast.  Maar daarnaast komt in de stal een ontmoetingsruimte die kan gebruikt worden door scholen  en verenigingen. De stal en de hoogstamboomgaard er rond kunnen ook dienen als  rustpunt voor wandel- en fietstochten, als  kader voor openluchtevenementen, als tentoonstellingsruimte... In het toeristisch seizoen van mei tot september zal de stal elke zondagnamiddag toegankelijk zijn voor het brede publiek als toeristisch infopunt. 

Door de vele problemen in verband met het coronavirus heeft de kern Vorselaar besloten om dit seizoen de schapenstal aan de Dijkbaan niet open te houden de zondagnamiddagen.

Erg jammer maar de veiligheid van onze vrijwilligers en gasten is onze eerste bezorgdheid.

 We hopen volgend jaar onze stal terug te openen de zondagnamiddag van begin mei tot eind september.

Vragen over het gebruik van de stal en alle suggesties kan u richten aan Norbert Willaert ( norbert.willaert@skynet.be ) Tel: 014 50 11 66.
Of Jan Van Orshaegen ( jan.vanorshaegen@telenet.be) Tel: 014 51 33 60

Uw steun is erg welkom om de financiering rond te maken. Dat kan door een fiscaal aftrekbare gift (vanaf 40 euro) op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt vzw  Coxiestraat 11  2800 Mechelen. Vermelding : Project 3719  Schaapsstal Schupleer Vorselaar

 

Dit project wordt  mee mogelijk gemaakt door de steun van Natuurpunt, Toerisme Vlaanderen en Leader Regio Midden-Kempen. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Opmerkingen of problemen met deze site? Stuur een mail naar de webmaster: norbert.willaert@skynet.be