Euwe

Dr. M. Euwe
Euwe versiert 25-jarig bestaan met simultaanseance

"Het zag er feestelijk uit in de speelzaal", aldus Hepkema's Courant van maandag 6 november 1939, toen te vier uur de opening plaats greep. Uit tal van plaatsen waren de belangstellenden naar Heerenveen gekomen: de actieven, de sterkste spelers, die voor deelname waren aangezocht, de passieven, de kijkers, die echter aan het verloop van de partijen een zeer actieve belangstelling zouden wijden". En de krant vertelt dan, dat er om drie uur twee heren binnen waren gekomen, die gevraagd hadden: "Waar zit Kramer (de Friese kampioen -red)? Het tafeltje, waaraan Kramer een uur later, zou zitten, werd hun gewezen, ze installeerden zich in de onmiddellijke nabijheid hiervan en speelden in afwachting van de dingen die komen gingen, een Franse partij. "Dat zijn de ware liefhebbers en zoo waren er veel op dezen grooten schaakmiddag", schrijft de correspondent geroerd.
Maar 1 verloren
Het eerste slachtoffer viel om klokslag zes uur. Toen gaf de heer Bergsma uit Leeuwarden op. Als laatste legde de heer Bergsma uit Beetsterzwaag de koning om. Het was toen ruim kwart over acht. Het eerste remise-akkoord kwam van de heer Kramer die het remise-aanbod van Euwe accepteerde. Om kwart over acht boekte Euwe zijn enige verliespunt tegen de heer E. Ploegh uit Leeuwarden.

Totaal score: 33 partijen, 25 gewonnen, 7 remise en 1 verloren.
Van de zeven remise partijen waren er vier tegen clubgenoten en wel: J.A.v.d.Wey, N.Vlasveld, J.Ploegh, G.Kramer.

Dr. M. Euwe

Amsterdam-Zuid, 10 november 1939
Joh. Verhulstraat 183
Telefoon: 20073

Zeer geachte Dr. Frik,

Weer terug in Amsterdam wil ik niet nalaten
U en de schaakclub Heerenveen van harte te
danken voor het organiseeren van de seance
en vooral ook voor de verschillende attenties,
welke mij bewezen werden. De "Heerenveensche turf"
smaakte voortreffelijk en de twee tegels vinden een
aardig plaatsje in mijn verzameling.

Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,
M.Euwe.

Comments