Dr Frik

Dr. Frik

De geschiedenis van de schaakclub Heerenveen

Dr. Frik: motor en boegbeeld van de club
De man die ongetwijfeld het meest zijn stempel heeft gezet op de historie van de schaakclub is dr. Frik. Niet voor niets werd de schaakclub Heerenveen toendertijd vrij algemeen "de club van Frik" genoemd. Hij was een goede schaker en toen hij in het begin van de twintiger jaren lid werd, betekende dat een geduchte versterking.

Maar dr. Frik was ook een grote persoonlijkheid, waar je niet omheen kon. In Heerenveen was hij de motor van de club, die met zijn bezieling en initiatieven de gang, het elan er in hield.

Maar niet alleen daar domineerde hij, ook in het Friese schaakleven was hij zeer gezien en talloos waren zijn contacten in de landelijke schaakwereld. Naar buiten was hij het boegbeeld van de schaakclub. Zo hebben bekende Nederlandse schakers bij hem thuis gelogeerd,onder wie dr. Max Euwe.

Aan het roer

Meer dan twintig jaar is hij voorzitter geweest (1929-1952), woelige jaren, waar hij onze club met wijsheid en veel stuurmanskunst doorheen heeft geloodst, al eiste dat wel veel van hem met zijn drukke artsenpraktijk.

Te vroeg

Zoals u in de kampioensgalerij kunt zien, is voorzitter en later erevoorzitter Frik zes keer clubkampioen geweest. Als U bedenkt dat hij zo'n veertig jaar lid is geweest van de club lijkt dit niet zoveel. Maar dan moet U niet vergeten, dat zijn drukke praktijk en de talloze verplichtingen, die hij had, het vaak onmogelijk maakten aan de competitie mee te doen of uit te spelen.

In april 1963 overleed hij, een jaar voor het 50-jarige jubileum.


Comments