Напрямки роботи

Загальна характеристика школи 

¨ Проектна потужність школи – 1310   учнів   (920 + 390).

¨ Наповнюваність закладу – 89%    (1165   учнів   у   42   класах).

¨ Наповнюваність класів      27,7 учнів

¨ Педагогічних ставок   97,9.

У школі працює:

¨ 82 вчителя.

                    З них:

¨    22 вчителя-методиста

¨    18 старших учителів

¨    1 “Відмінник освіти України”

¨    1 педагог нагороджений медаллю  «Василя Сухомлинського»

¨ 52 спеціаліста вищої категорії

¨ 7 спеціалістів І категорії

¨ 13 спеціалістів ІІ категорії

¨ 10  спеціалістів

 

2017-2018 навчальний рік

Мовою освітнього процесу є українська

Педагогічний колектив школи працює над проблемою: «Формування життєвих компетентностей особистості учня на основі виховання гармонійно розвиненого, високоосвіченого, національно-свідомого громадянина України».

На реалізацію цієї проблеми  спрямована робота засідань педагогічної ради, нарад при директорі та його заступниках, науково-теоретичного і психолого-педагогічного семінарів, методичних об’єднань вчителів та їх самоосвіта.

Робота методичних об’єднань  спрямована на виконання Державної програми «Освіта - XXI ст.», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» «Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Кожне методичне об’єднання у викладанні предметів опирється на рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання окремих предметів.

Робота всіх вчителів  спрямована на виховання інтересу до знань, на вироблення умінь самостійно здобувати знання та формування компетентностей