Напрямки роботи

Загальна характеристика школи 

Презентація школи

Інформація про викладацький склад у 2018-2019 н.р.

Наповнюваність класів

Профілі: 10-Б філологічний

                 10-А історичний

                 11-А історичний

                 11-Б універсальний  

 

2018-2019 навчальний рік

Мовою освітнього процесу є українська

Педагогічний колектив школи працює над проблемою: «Формування життєвих компетентностей особистості учня на основі виховання гармонійно розвиненого, високоосвіченого, національно-свідомого громадянина України».

На реалізацію цієї проблеми  спрямована робота засідань педагогічної ради, нарад при директорі та його заступниках, науково-теоретичного і психолого-педагогічного семінарів, методичних об’єднань вчителів та їх самоосвіта.

Робота методичних об’єднань  спрямована на виконання Державної програми «Освіта - XXI ст.», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» «Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Кожне методичне об’єднання у викладанні предметів опирється на рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання окремих предметів.

Робота всіх вчителів  спрямована на виховання інтересу до знань, на вироблення умінь самостійно здобувати знання та формування компетентностей