ติดต่อHARTกับGENESIS32

HART Protocol เป็นโปรโตคอลที่ใช้แพร่หลายใน Process Control หากต้องการติดต่อกับ GENESIS32, GENESIS64 สามารถทำได้ดังนี้

 

ใช้ HART OPC Server เป็นตัวกลางในการติดต่อกับ GENESIS SCADA ซึ่งมีผู้ผลิตOPC Serverจำนวนมากที่จำหน่ายอยู่ หนึ่งในนั้นที่เราสามารถนำมาทดสอบได้ก็คือจาก HART Communication Foundation ซึ่งเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน HART โดยตรง ราคาไม่แพง สามารถSCANหาอุปกรณ์ได้  สนับสนุนทั้งช่องทางวื่อสารแบบ RS232/RS485/TCP/UDP

 


สามารถดาวน์โหลดOPC Server (HART Server) เดโม 30 วันมาทดสอบใช้ก่อนได้ที่นี่

 

ฟีเจอร์โดยทั่วไป

  • ติดต่ออุปกรณ์ HART โดยตรง
  • หรือติดต่อผ่านอุปกรณ์ HART I/o Systems
  • ติดต่อกับอุปกรณ์ HART ได้หลายตัว

เราจะติดตั้ง OPC Serverv ไว้ในาเครื่องคอมพิวเตอร์เดียวกับ SCADA หรือแยกเครื่องโดยอิสระก็ได้

 

ลักษณะข้อมูลจากอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ได้


Data Item

Read Cmd

Write Cmd

HART 6 only

CommFailure

Yes

  

ManufacturerCode

Yes

  

ManufacturerName

Yes

  

DeviceCode

Yes

  

DeviceName

Yes

  

DeviceRevision

Yes

  

DeviceVariable

Yes

 

Yes

ConfigChangeCount

Yes

 

Yes

PV%Range

Yes

  

LoopCurrent

Yes

  

PVOutOfLimits

Yes

  

NonPVOutOfLimits

Yes

  

PVAnalogOutSaturated

Yes

  

PVAnalogOutFixed

Yes

  

MoreStatusAvailable

Yes

  

ConfigurationChanged

Yes

Yes

 

DeviceMalfunction

Yes

  

PV

Yes

  

PV Units

Yes

  

PVUnitString

Yes

  

SV

Yes

  

SV Units

Yes

  

SVUnitString

Yes

  

TV

Yes

  

TV Units

Yes

  

TVUnitString

Yes

  

QV

Yes

  

QV Units

Yes

  

QVUnitString

Yes

  

PollAddress

Yes

 

Yes

LoopCurrentMode

Yes

 

Yes

MaintenanceRequired

Yes

 

Yes

DeviceVariableAlert

Yes

 

Yes

Message

Yes

Yes

 

Tag

Yes

  

Descriptor

Yes

Yes

 

PVUpperSensorLimit

Yes

  

PVLowerSensorLimit

Yes

  

PVMinimumSpan

Yes

  

PVHighRange

Yes

Yes

 

PVLowRange

Yes

Yes

 

PVDamping

Yes

Yes

 

LongTag

Yes

 

Yes

MoreStatusString

Yes

Yes

 


Comments