ไฟล์OPC UAสำหรับIME NEMO 72L

  • ไฟล์ NOMO72L.opf ด้านล่างเป็นไฟล์คอนฟิกูเรชั่นของ ICONICS OPC UA Server V5 (ดาวน์โหลด ICONICS OPC UAที่นี่) เพื่อให้สามารถติดต่อกับ Power Meter ยี่ห้อ IME รุ่น NEMO 72L 
  • ไฟล์ IME 72L Protocol Communication.pdf แสดงModbus Addressทั้งหมดของ NEMO 72L
Ċ
Sutthipong Senatee,
Mar 26, 2014, 6:39 PM
ċ
NEMO72L.opf
(2k)
Sutthipong Senatee,
Mar 26, 2014, 6:38 PM
Comments