Llegir per aprendre

 

Competència Informacional presentacióDues presentacions molt boniques: on podem trobar informació sobre el Japó?
Escola Pi del Burgar (Reus)

http://photopeach.com/album/uebirk?invitecode=dbb40728fb

http://photopeach.com/album/jqp16o?invitecode=28d80e55ff