กำหนดงานสวดพระอภิธรรม และพระราชทานเพลิงศพ
คุณกัลยารัตน์ แก้วนาค
(อดีตโฆษกวัดสังฆทานและสายวัดป่ากรรมฐาน)
ณ หน้าเมรุ วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
----------------------------------------------------------------
เวลา ๑๗.๐๐ น.รับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์
วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖
หลวงพ่อไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน วัดสังฆทาน อ.เมือง จ.นนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖
พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖
พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิตย์ จ. ระยอง
วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
พระพิศาลศาสนกิจ (หลวงพ่อเยื้อน ขนฺติพโล)
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
 
วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พระครูพุทธิสารสุนทร (หลวงพ่อ บุญกู้ อนุวฑฺฒโน). วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖
พระญาณวิลาศ (หลวงปู่บุญ สิริปุญโญ) วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี และแสดงธรรมงานสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อสนอง ด้วย

วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
พระครูอุดมประชาทร (หลวงพ่ออลงกต ติกขปัญโญ) วัดพระบาทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี

วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๕.๓๐ น. พระสงฆ์ สวดมาติกา บังสุกุล และถวายไทยธรรม
เวลา ๑๖.๐๐ น. รับฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
- จาก พระภัทรศีลสังวร (หลวงปู่เจริญ ราหุโล) วัดป่าพระธาตุเขาน้อย อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำพิธีทอดผ้าบังสุกุล และผ้ามหาบังสุกุล และ พระราชทานเพลิงศพ
ขอเชิญญาติธรรม และสาธุชนทุกๆท่าน ร่วมงานบำเพ็ญกุศล และพระราชทานเพลิงศพ ตามเวลาดังกล่างมา ณ โอกาสนี้ด้วย
……………………. ติดต่อสอบถามได้ที่ เจ้าภาพงาน 088-356-6456 …………………………
หมายเหตุ กำหนดการ อาจเปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ดูเพิ่มเติม......