80*แห่พระบรม 2553

กำหนดการแห่พระบรมสารีริกธาตุ ๒๕๕๓
 

วันอาทิตย์ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓  (อาจารย์วิไลวรรณ เจ้าหน้าที่ต้อนรับและพิธีกร)

เวลา ๑๖.๐๐ น      เจ้าหน้าที่พิธีกรกล่าวรายงานเรียนเชิญประธานถวายพานพุมดอกไม้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

                                ประธานกลับนั่งประจำที่(ผู้ราชการจังหวัดนนทบุรี)

บูชาพระรัตนไตรรับศีลสวดพระพุทธมนต์

พิธีกรเชิญประธานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนรถ

เวลา ๑๖.๔๕ น     เคลื่อนขบวนออกจากหน้าศาลากลาง

ประกอบด้วย

·       รถตำรวจนำขบวน

·       รถเครื่องเสียง

·       รถอัญเชิญหลวงปู่

·       รถอัญเชิญพระพุทธรูปปางลอยถาด

·       รถอัญเชิญช้างหลวงปู่

·       รถอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ  ทหาร ๔ นาย ยืนประจำรถ

·       รถหลวงพ่อสนอง

·       รถฆ้อง

·       รถบุปผชาติ ๔ คัน

ขบวนออกจากหน้าศาลาหลังเก่าผ่านหอนาฬิกาผ่านแยกศรีพรสวรรค์ผ่านแยกตัดถนนเลี่ยงเมืองนนท์ถึงสี่แยกแยกติวานนท์เลี้ยวขวาเข้าถนนนครอินร์รถในขบวนทุกคันวิ่งในทางหลักแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แยกติวานนท์ด้วย

เวลา ๑๗.๐๐ น                ถึงจุดเปลี่ยนเชิงสะพานพระราม ๕ อัญเชิญขึ้นหลังช้าง

                                        อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากรถประดิษฐานบนหลังช้าง

ดูแลรับผิดชอบบริเวณเชิงสะพานพระราม ๕

พระอาจารย์สุชาติดูแลรัผิดชอบ จุดพักช้างวัดนครอินทร์

พระอาจารย์อู๊ด ดูแลจัดอาหาร ทีมงานช้างทหาร ๔๐๐ คน ทหารม้า ๒๐ นาย

เวลา ๑๗.๓๐ น            เคลื่อนขบวนช้างออกจากเชิงสะพานพระราม ขึ้นสระพานข้ามแยก ถึงเชิงทางลงออกทางขนาเลี้ยวซ้ายเข้าวัดสังฆทาน

·     รถตำรวจนำขบวน

·    รถเครื่องเสียง

·       รถอัญเชิญหลวงปู่

·       รถฆ้อง (คนขับ อ.เก้ายอด )

·       ทหารถืออาวุธ

·       ขบวนทหารม้า ๙ ตัว

·       ทหารถือธง

·       ขบวนช้าง

·       ขบวนพระภิกษุอุบาสก อุบาสิกา

เวลา ๑๘.๓๐ น    ขบวนถึงสามแยกในซอยวัดสังฆทาน

·    รถตำรวจนำขบวน

·       รถอัญเชิญหลวงปู่

·       รถอัญเชิญช้างหลวงปู่

·       ขบวนทหารม้า ๙ ตัว

·       ขบวนพระภิกษุอุบาสก อุบาสิกา

เลี้ยวซ้ายเข้ามาในบริเวณวัด จัดขบวนรับในที่ๆ กำหนดไว้

·       ทหารถืออาวุธ

·       ทหารถือธง

·       ขบวนช้าง

                                เลี้ยวขวาไปจัดขบวนที่ลานเท็กซี่ เมื่อ พร้อมจึงเคลื่อนมาลานอัญเชิญหน้าวัด

เวลา ๑๘.๐๐ น     ผู้อัญเชิญและผู้ติดตามพร้อมกัน ณ. เต็นท์พิธีหน้าอาคาร จำหน่ายเครื่องสังฆทาน 

                                   หลังจากผู้อัญเชิญท่านสุดท้ายออกเดิน เจ้าหน้าที่ นำผู้ติดตามไปยืนรอที่ประตูด้านข้างพระมาลัยโดยจะรอต่อท้ายขบวนเวียนเทียน

·       สังข์แตรและมโหรีประโคมสาธุการระหว่างอัญเชิญ

·       พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา นักบวชตั้งแถวบูชาดอกบัวโปรยข้าวตอกดอกไม้รับพระธาตุรับนั่งตั้งแต่ลานจอดรถ

·       การอัญเชิญประกอบด้วย

o   พระภิกษุอัญเชิญผ้าไตร

o   ผู้อัญเชิญพร้อมเทวดากั้นสัปทนนักบวชชายปรงผมอัญเชิญพานพุ่มสักการะ

·       อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจากแท่นรับอัญเชิญตามทางเดินไปยังพระอุโบสถแก้ว ผู้ต้อนรับบริเวณพระอุโบสถแก้วนำผู้อัญเชิญนั่งประจำที่(โดยยังอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไว้)รอจนพร้อม

·       เชิญ ผู้อัญเชิญทั้งหมด ร่วมเวียนเทียน พระตั้งนะโม ๓ จบ ขึ้นอิติปิโสฯ หลวงพ่อสนองนำเวียนเทียนรอบพระอุโบสถแก้ว ๓ รอบ

·       เสร็จพิธีเวียนเทียนผู้อัญเชิญทั่งหมด สวดวันทาขอขมาพระ

·       พิธีกรเรียนเชิญหลวงพ่อและผู้อัญเชิญเข้าสู่พระอุโบสถ

ถายในอุโบสถ

·       หลวงพ่อสนอง พระภิกษุ พร้อมทั้งผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เข้ายืนประจำที่

·       ผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าวางพระธาตุประจำตามตำแห่งแล้วกลับเข้าที่นั่งหน้าหลวงพ่อโต

       ผู้ติดตามนั่งบริเวณประตูทางเข้าด้านซ้ายของหลวงพ่อโต พระภิกษุนั่งด้านขวาของหลวงพ่อโต           

·       หลวงพ่อสนองกราบ เปลี่ยนถ่ายผอบพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้วกราบ

·       หลวงพ่อสนองอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานยังแท่นเสาอโศกแล้วไหว้ จากนั้นลงมากราบข้างล่าง (ขณะที่ยกเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระสวดชัยมงคลคาถา ๓ จบ)

·       พิธีกรเรียนเชิญประธาน ไปที่แท่นพนมมือ ผู้มีเกียรติทุกท่านยืนขึ้น ประธานกล่าวนำคำบูชาพระพระบรมสารีริกธาตุ

·       พิธีกรเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านนั่ง

·       พิธีกรเชิญผู้มีเกียรติถวายไทยทานแก่พระสงฆ์ ตามลำดับแล้วกลับนั่งที่

·       พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

·       เจ้าหน้าที่นำพวงมาลัยมอบแก่ผู้มีเกียรติ เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ

(สำหรับประธานจัดโต๊ะเล็กมีพานวางพวงมาลัยวางไว้ข้างที่นั่ง)

·       หลวงพ่อสนองมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีเกียรติ

เวลา       ๑๙.๐๐ น พุทธศาสนิกชนเตรียม เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

 
 

 เจ้าหน้าที่ สถานที่

หลวงพ่อสามารถเป็นประธาน พระอาจารย์ สมยศ ดูแลรับผิดชอบหน้าศาลาหลังเก่า

พระอาจารย์ วิจักษณ์ ดูแลรับผิดชอบบริเวณเชิงสะพานพระราม ๕

พระอาจารย์สุชาติ ดูแลรัผิดชอบ จุดพักช้างวัดนครอินทร์

พระอาจารย์พรจรัล(อู๊ด) ดูแลจัดอาหาร ทีมงานช้างทหาร ๔๐๐ คน ทหารม้า ๒๐ นาย

พระอาจารย์ ปุ๊ ดูแลรับผิดชอบบริเวณพระอุโบสถ

แม่ชีจัดชีพรามตั้งแถวบูชาดอกบัวโปรยข้าวตอกดอกไม้รับพระธาตุรับ

คุณ สุมิตรา เจ้าหน้าที่ต้อนรับและมอบพวงมาลัย ดูแลรับผิดชอบบริเวณพระอุโบสถ

     (สำหรับประธานจัดโต๊ะเล็กมีพานวางพวงมาลัยวางไว้ข้างที่นั่ง)

คุณ ลิลลี่ เจ้าหน้าที่ต้อนรับ เรือนไทยวัดสังฆทาน(หรือที่อื่นที่เห็นสมควร อธิบายขั้นตอนแก่ผู้อัญเชิญ

คุณอโศก จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๑๘.๐๐ น นำผู้อัญเชิญพร้อมกัน ณ. เต็นท์พิธีหน้าอาคาร จำหน่ายเครื่องสังฆทาน และเชิญผู้ติดตามเข้าร่วมงานภายในพระอุโบสถ

คุณ  ผู้ดูแลภายในพระอุโบสถ จัดให้ผู้ติดตามที่ไม่ร่วมพิธีนั่งยังที่ๆกำหนดไว้ และ รอรับ ผู้อัญเชิญเข้านั่งรอประจำที่

เจ้าหน้าที่ต้อนรับและพิธีกร

อาจารย์ วิไลวรรณ รักษ์สันติกุล อาจารย์นวลนิภา เรือนใหม่ เจ้าหน้าที่ต้อนรับและพิธีกร ดูแลรับผิดชอบ

หน้าศาลาหลังเก่า จัดทีมต้อนรับและเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน

คุณกัลยารัตน์ แก้วนาค เจ้าหน้าที่ต้อนรับและพิธีกร ดูแลรับผิดชอบบริเวณเชิงสะพานพระราม ๕

ขอให้ใช้เสียงเท่าที่จำเป็น ในขณะการอัญเชิญ พระภิษุสวดชะยันโต

คุณชมพู เจ้าหน้าที่ต้อนรับและพิธีกร ดูแลรับผิดชอบบริเวณเชิงสะพานพระราม ๕

นาวาอากาศเอกหญิงภัทธิรา ดีประวัติ  เจ้าหน้าที่ต้อนรับและพิธีกร ดูแลรับผิดชอบบริเวณหน้าวัดและพระอุโบสถ

คุณ อิทธิพล อยู่จุ้ย เจ้าหน้าพิธีกรทั่วไปตลอดเส้นทาง

เจ้าหน้าที่จราจรถายใน

คุณ ศึกษา,สถิต,สุบรร

 
 
 
 
กำหนดการฉลองพระบรม สารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา

ภาพรวมของพิธี แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่

1. พิธีสักการะที่ศาลากลางเก่าท่าน้ำนนทบุรี
2. พิธีแห่ด้วยขบวนรถบุปผชาติ
3. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบนหลังช้าง
4. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นลงจากหลังช้าง และเวียนเทียน
5. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ อุโบสถแก้ว วัดสังฆทาน

1. กำหนดการพิธีสักการะที่ศาลากลางเก่า จังหวัดนนทบุรี
เวลา 08.00 น. เปิดให้ประชาชนสักการะและเวียนเทียน ที่ท่าน้ำนนทบุรี วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2553
เวลา 15.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ บริเวณพิธี
เวลา 15.30 น. ผู้ว่าราชการ จ.นนทบุรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ องค์ที่ 1 ขึ้น
ประดิษฐานบนบุษบก รถบุปผชาติ จากนั้นผู้อัญเชิญตามรายนามที่ ๒,๓,๔,...,๑๗
อัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ขึ้นประดิษฐานบนบุษบก รถบุปผชาติคันเดียวกัน

2. กำหนดเคลื่อนขบวนรถบุปผชาติออกจากท่าน้ำนนทบุรี
เวลา 16.00 น. เคลื่อนขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุออกศาลากลางเก่าท่าน้ำนนทบุรี
เลี้ยวผ่านหอนาฬิกา ผ่านหน้าวัดทินกรนิมิต วัดลานบุญ เลี้ยวขวาเข้าถนนนครอินทร์
เวลา 16.45 น. ถึงหน้าวัดนครอินทร์ เปลี่ยนขบวนรถบุปผชาติเป็นขบวนช้าง
บริเวณเชิงสะพาน พระราม 5 ฝั่งวัดนครอินทร์

3. กำหนดเคลื่อนขบวนช้าง ออกจากบริเวณเชิงสะพานพระราม 5 ฝั่งวัดนครอินทร์
เวลา 17.30 น. ขบวนช้างเลื่อนออกจากบริเวณพิธี ขึ้นสะพานพระราม 5
เวลา 18.00 น. ขบวนเดินถึง อุโบสถแก้ววัดสังฆทาน

4. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นลงจากหลังช้าง และเวียนเทียน
เวลา 18.30 น. ผู้อัญเชิญพร้อมกันที่หน้าอุโบสถ
เวลา 18.40 น. ผู้อัญเชิญเริ่มพิะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุลงจากหลังช้าง
เวลา 19.00 น. หลวงพ่อสนอง นำพระเถรานุเถระ
และผู้อัญเชิญ ทั้งหมดร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถแก้ว 3 รอบ
กล่าววันทาพระ หน้าหลวงพ่อโตจำลอง และอัญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุเข้าสู่อุโบสถแก้ว

5. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ อุโบสถแก้ว
- ผู้อัญเชิญทุกท่านประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ บนโต๊ะเครื่องสักการะ
- ผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทุกท่าน เข้านั่งประจำที่ในอุโบสถแก้ว
- หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ ทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุในเจดีย์แก้ว
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- จบแล้ว ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวนำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
- จบแล้ว ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายเครื่องไทยธรรม
- พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา ผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำรับพร
- หลังจากนั้นผู้อัญเชิญและผู้ร่วมพิธี สักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ พระธาตุพระอริยสงฆ์
และรับของที่ระลึกจากหลวงพ่อสนอง เป็นเสร็จพิธี

หมายเหตุ : ขอเชิญผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ ณ ศาลากลางเก่าท่าน้ำนนทบุรี
และเชิงสะพานพระราม 5 เข้าร่วมเวียนเทียน ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐาน ณ อุโบสถแก้ว ตามกำหนดการ
 

 
กำหนดการฉลองพระบรม สารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ
ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่อง ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรง เจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา
พิธีสักการะที่ศาลากลางเก่า จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.00 น.
เปิดให้ประชาชนสักการะที่ท่าน้ำนนทบุรี
 
วัน ที่ 23 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.00 น.
3. กำหนดเคลื่อนขบวนช้าง ออกจากบริเวณเชิงสะพานพระราม 5 ฝั่งวัดนครอินทร์
เวลา 17.00 น. ขบวนช้างเลื่อนออกจากบริเวณพิธี ขึ้นสะพานพระราม 5
เวลา 18.00 น. ขบวนเดินถึง อุโบสถแก้ววัดสังฆทาน
********************************************************************************************************************