แบบจำลองพระมหาธาตุเจดีย์ วัดศรีอภัยวัน
 
ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาค เพื่อสร้างมหาธาตุเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
และอัฐบริขาร พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)
พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อนญาณธโร)
เกิดเมื่อวันเพ็ญเดือน ๖ ตรงกับวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๗๑ ที่ บ.หินขาว ต.สาวัตถีจ.ขอนแก่น นามเดิมท่อน ประเสริฐพงษ์
เป็นบุตรคุณแม่ทา คุณพ่อแจ่ม ประเสริฐพงษ์ เป็นบุตรคนที่ ๖ มีพี่น้องรวม ๑๙ คน หลวงปู่บวชเมื่ออายุ ๒๑ ปีที่วัดศรีจันทราวาส มีหลวงปู่คำดี ปภาโส วัดป่าชัยวันเป็นพระอาจารย์สอนวิปัสนากรรมฐานให้แก่หลวงปู่นำเข้าป่าและถ้ำต่างๆ เพื่อปฏิบัติธรรมหลายต่อหลายปี
    หลวงปู่ได้ช่วยหลวงปู่คำดีสร้างวัดถ้ำผาปู่จวบจนหลวงปู่คำดีมรณภาพ ปี ๒๕๐๐ ญาติโยมนิมนต์ให้หลวงปู่ท่อนไปอยู่ที่ป่าช้านาโป่ง จ.เลย หลวงปู่และญาติโยมได้ร่วมกันก่อสร้างวัดศรีอภัยวันขึ้น ณ ป่าช้านาโป่งแห่งนั้น ในเนื้อที่ประมาณ ๔๐ ไร่เศษ ภายหลังได้ขยายเพิ่มเป็น ๖๐ ไร่เศษ
   หลวงปู่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ที่พระญาณทีปาจารย์ เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ และที่พระราชญาณวิสุทธิโสภณ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ หลวงปู่เป็นผู้มีเมตตาธรรมสูงยิ่ง ใครได้อยู่ใกล้หลวงปู่ จะรู้สึกฉ่ำเย็นเป็นสุขสงบตามจริยวัตรที่งดงามของหลวงปู่ มีอารมณ์ดีอยู่เป็นนิจ เมตตาต่อทุกสรรพสิ่งเสมอกัน
   เมตตาที่จะโปรดญาติโยมโดยไม่คำนึงถึงองค์หลวงปู่เองว่าจะลำบากลำบนทุกข์เข็ญเช่นไร เป็นหลวงปู่ผู้มีแต่ให้โดยแท้
ลูกศิษย์ของหลวงปู่รู้ดีว่า “ญาณวิสุทธิโสภณ” ของหลวงปู่นั้นเด่นชัดประจักษ์ใจประจักษ์ตาเพียงใด ธรรมะจากหลวงปู่จึงบริสุทธิ์และทรงคุณค่าสูงยิ่ง บันทึกธรรมะจากหลวงปู่เล่มนี้ จึงมีคุณูปการเป็นอเนกอนันต์ต่อผู้ใฝ่ประพฤติ ปฏิบัติธรรม ตามรอยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยคำสอนของหลวงปู่ผู้เป็นที่รักและเคารพยิ่งของเรา
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล จำนวน84,000 กอง
กองละ  1,000บาท หรือตามกำลังศรัทธา
 เพื่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัฐบริขาร
พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)
วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
 
กำหนดวางศิลาฤกษ์
วันที่ 14 ต.ค. 2554  วางศิลาฤกษ์ เพื่อสร้างมหาธาตุเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
และอัฐบริขาร พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)
วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย (จากเดิมจะวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 16 ต.ค. 2554) 

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญ โดยวิธีดังนี้
1. ถวายหลวงปู่ได้โดยตรง โดยระบุในใบปวารณาบัตรว่า “เพื่อสร้างพระมหาเจดีย์”
2. ธนาณัติสั่งจ่าย ตู้ ป.ณ. นาอ้อ 42100
3. โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (เพื่อสร้างเจดีย์)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเมืองใหม่บางพลี บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 320-4-95366-3
(สำหรับท่านที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาส่งสำเนาเอกสาร การทำบุญ พร้อมชื่อสกุล ที่อยู่
 เบอร์โทรศัพท์ ไปที่วัด ศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย 42000)
  •  
  •  
    ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱