61.วัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม

ที่อยู่ : วัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม บ้านอุทุมพรพัฒนา ตำบลถ้ำกฤษณาธรรมาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วัดในบริเวณใกล้เคียง

วัดท่ามะปรางค์ วัดท่าช้าง วัดหมูสี วัดเกาะแก้วคงคาราม วัดเลือดไทย วัดเทวรูปทรงธรรม วัดโต่งโต้น วัดศิมาลัยทรงธรรม วัดธารอุทุมพร วัดศรีบุญญาราม วัดกุดคล้า วัดบุ่งเตย วัดคลองเสือ วัดเหวปลากั้ง วัดคลองดินดำ วัดป่าเขาใหญ่ วัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม วัดศรีชัยมงคล 
โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงวัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม
โรงเรียนบ้านคลองดินดำ โรงเรียนบ้านบุ่งเตย โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ โรงเรียนบ้านคลองเสือ โรงเรียนบ้านปรางคล้า
ข้อมูลและข่าวอำเภอปากช่อง