4.บริจาคที่ สำนักงานวัด

ขอเชิญสาธุชน ร่วมบริจาคเพื่อ
 
 ผ่อนชำระค่าซื้อที่ดินหน้าวัดสังฆทาน
และ ซื้อที่ดินวังน้ำเขียว ตรว.ละ 500 บาท เพื่อปลูกต้นไม้คืนให้กับธรรมชาติ
 
 บำรุงสถานี และ ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอาสาสมัคร ค่าอุปกรณ์
ใช้จ่ายประจำเดือน สถานีวิทยุ และ โทรทัศน์ ซึ่งยังขาดเงินอีกจำนวนมาก
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 << การคำนวน ทำจานรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม>>
*****************************************************************************

*************************************************************