37.*Domain หลัก(15)

"ภูมิ เวสัปปุริสานัง กตัญญูกตเวทิตา” ความเป็นคนกตัญญูกตเวทีคือพื้นฐานของคนดี"
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ 
ศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง และเป็นบ่อเกิดของกัลยาณธรรมทั้งหลาย
เป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง
เพราะฉะนั้น พึงชำระศีลให้บริสุทธิ์เทอญ
อาทิ สีลํ ปติฏฺฐา จ กลฺยาณานญฺจ มาตุกํ
ปมุขํ สพฺพธมฺมานํ ตสฺมา สีลํ วิโสธเย
ขุ.เถร.สีลวเถรคาถา ข้อ ๓๘๗, มจร.ข้อ๖๑๒
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ 

.
sbbtv999.com   sbbtv.com
.
 
*************************
 
 
Life of the Buddha (Thai) 2/8
Life of the Buddha (Thai) 3/8

Life of the Buddha (Thai) 4/8
Life of the Buddha (Thai) 5/8 
Life of the Buddha (Thai) 6/8 

Life of the Buddha (Thai) 7/8
 
Life of the Buddha (Thai) 8/8

Ajahn Chah Speaks 

 
* วัดสังฆทาน * sanghathan.net

S / 7 * หนังสือ ขัดที่ใจ

โดย หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ หน้า ๕ ถึง ๗ *

**********
 
 
 
******************
 
.
************sbbtv*************
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ 1/10 
 
ประวัติหลวงปู่แหวน สุจิณโณ
.
พระเจ้าสิบชาติ

การ์ตูน พระเจ้าสิบชาติ
 
อมตพระอริยสงฆ์
 
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 
วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajahn Chah Speaks

 
 
 
 
.

Buddhabhumi.Org   taxithai.org

.
.
 
**********************************
 
สารบัญ หน้า ๑     

 
หยุดทำความอับอายให้ประเทศไทย
.
 
หยุดทําร้ายประเทศไทย
หยุดใช้ความรุนแรง ...กันเถอะ
หยุดทำลายประเทศไทย
โดยทำให้คนไทยอับอาย
 
 
..
 
ดูTV และฟังวิทยุ โปรดใช้
Internet Explorer
**********************
สีแดง รับวิทยุได้
 
 
สีแดง รับวิทยุได้

Mozilla Firefox รับ TV และ วิทยุ ไม่ได้
ดูTV และฟังวิทยุ โปรดใช้

Internet Explorer
sanghathandhamma.com    sanghathan.com
 

.

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
.

นายกรัฐมนตรีคนที่ 27

 

 

สร้างหัวข้อใหม่ ตอบ