31.โครงการอบรม ครูคุณธรรม


ขอเชิญคุณครูปัจจุบัน ทุกระดับ
เข้าร่วมโครงการ ครูคุณธรรม

โดย สมัครเป็นสมาชิกร่วมโครงการ ขอให้แจ้ง
 
ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
 
และแฟ๊กซ์ของโรงเรียนที่ท่านสังกัด โปรดแจ้ง
 
เดือนที่สะดวก ในการเข้าการอบรม โดยติดต่อ
 
สมัครได้ที่ สำนักงาน โทร. 02-496-1240
 
และ 02-496-1243 แฟ๊กซ์ 02-496-1243
 

แม่พิมพ์ของชาติ- วงจันทร์ ไพโรจน์

เพลงพระคุณที่สาม

 
 
อบรมครูคุณธรรมรุ่นที่ 3
อังคารที่ 9 ถึง12 กุมภาพันธ์ 2553
ไปอบรมตามหลักสติปัฎฐาน 4
ที่บ้านสว่างใจ ต.หมูสี อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
รถออกจากหน้าวัดสังฆทานเวลา 12.30 น.
 
ไม่เรียกค่าใช้จ่ายใดๆ
.
สมัครได้ที่ สำนักงาน โทร. 02-496-1240
 .
และ 02-496-1243 แฟ๊กซ์ 02-496-1243
.
หรือ : อาจารย์ แป๋ว 086 770 1989
***********************************
เพลงครูบนดอย
เพลงประกอบภาพยนตร์ครูบ้านนอก
***************************