29.

 
 

*************************************************************************
ขอเชิญสาธุชนร่วมสมทบปัจจัยเพื่อใช้ในการซื้อที่ดิน
ณ เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
บริจาคได้ที่ สำนักงานวัดสังฆทาน
 


***************************************************
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกลีบดอกบัวยอดฉัตร