28.วิสาขบูชา พุทธบารมี "งานบุญยิ่งใหญ่

  
 
 
วิสาขบูชา พุทธบารมี "งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม" ปี ๒๕๕๕ "โพธิญาณ เบิกบาน รู้แจ้ง"
 ๒๖ พุทธศตวรรษ ตามรอยบาทพระศาสดา ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
๕ พฤษภาคม ถึง ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่เดอะมอลล์นครราชสีมา
อ่านเพิ่มเติม
http://www.themallkorat.com/WEB-Wisakha/Wisakha55/index.html — with Aungsuma Kanchanakul and 12 others.
 

   


 Logo