25. *สามเณรภาคฤดูร้อน ปี2554 ไปบิณฑบาต

 
วัดสังฆทาน : สามเณรภาคฤดูร้อน ปี2554 ไปบิณฑบาต  ณ ตลาดบางโพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments