19**กฐินวัดต่างๆ ปี ๒๕๕๗

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน อัญเชิญมาทอดถวาย
ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
วันอาทิตย์ที่๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
เวลา ๑๐.๐๐ น.

1.6*ทำวัตรเย็นทุกคืนในอุโบสถ 1.งานบุญ

Logo

 •  .
  บรรยากาศ ในวันทอดกฐิน วัดสังฆทาน
  วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
  เวลา ๑๓.๐๐ น.
  Kathin Wat Sanghathan October 11, 2009
   
   
   

   
 •  
 •