15**พิธีฉลองพระบรมสารีริกธาตุปี2554


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
ภูมิ เวสัปปุริสานัง กตัญญูกตเวทิตาความเป็นคนกตัญญูกตเวทีคือพื้นฐานของคนดี
วัดสังฆทาน นนทบุรี : Wat Sanghathan Internationnal Medition Center THailand
.
ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

ถ่ายทอดสด : สถานีวิทยุสังฆทานธรรม 24 ช.ม.

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 
 
พิธีฉลองพระบรมสารีริกธาตุปี2554
สาธุชนโปรดทราบ ขณะนี้ระบบ video ใน youtube บนหน้า website นี้ และ web อื่นๆ อาจจะ plays เรื่องอื่นๆ
นั่นเป็นการผิดเพี้ยนของ youtube เอง ซึ่งเริ่มมีปรากฎการณ์เช่นนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.56 เป็นต้นมา เราได้อาศัยเขาใช้เท่านั้น
ถ้า video ไม่ตรงกับเนื้อหาที่มีประโยชน์ หรือส่อไปในทางไม่สุภาพ ผิดต่อหลักศีลธรรม โปรด refresh ( F5 ) ใหม่
เราหวังว่า youtube คงจะแก้ปัญหานี้ได้ในเร็วๆนี้
ขอบคุณที่ติดตาม : ร้องเรียนโดย message ไปที่
 
ċ
Dhitinard Dhammaj,
Jun 6, 2011, 11:05 PM