11.

วัดสังฆทาน นนทบุรี

ถ่ายทอดสดทีวีดาวเทียมพุทธภูมิ

ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999.c
 
 
 
 
 
 
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
กำหนดการประชุมสงฆ์กลางพรรษาวัดสังฆทานและวัดสาขา ปี2555