108*ภาพสวดมนต์เย็น

ภูมิ เวสัปปุริสานัง กตัญญูกตเวทิตาความเป็นคนกตัญญูกตเวทีคือพื้นฐานของคนดี
วัดสังฆทาน นนทบุรี : Wat Sanghathan Internationnal Medition Center THailand
ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

ถ่ายทอดสด : สถานีวิทยุสังฆทานธรรม 24 ช.ม.

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 
 

 

CPUID Harddish Moniter
Dec 24,2010 : /sbbtvtv
Hardware Monitoring : ITE IT8718F
Voltage CPU : 1.46 V
+3.3V Voltage : 3.26 V
+5V Voltage : 5.07 V
+12V Voltage : 12.07 V
VTT : 1.58 V
VBAT : 3.15 V
Chassis Fan : 2481 rpm
Processor Temperature : 37 ?C
Mainboard Temperature : 45 ?C
Power/Aux Temperature : 46 ?C
 : 
Processor AMD Athlon II X2 240 : Sensor DTS
Core 1 : 38.9 ?C
Core 2 : 38.9 ?C
Energy Power : 45.60 W
 : 
Hard Disk Monitoring : S.M.A.R.T
Hard Disk WDC WD5000AAKS-00A7B2 : 37 ?C
Registrant:
User thewhoisguard@gmail.com +1.4156657168
AppServDomain.com
Chiang Mai, Muang
Thailand,Chiang Mai,AU 50000

Domain Name:sanghathan.com
Record last updated at 2010-05-15 21:52:59
Record created on 2009/5/12
Record expired on 2011/5/12 + 3 ( ต่อแล้ว 3ปี 12 )
= Record expired on 2014/5/12


Domain servers in listed order:
ns1.dns-diy.net ns2.dns-diy.net

Administrator:
name: User
mail: thewhoisguard@gmail.com tel: +1.4156657168
org: AppServDomain.com

address: Chiang Mai, Muang
city: Thailand
,province: Chiang Mai
,country: THAILAND
postcode: 50000

Technical Contactor:
name: User
mail: thewhoisguard@gmail.com tel: +1.4156657168
org: AppServDomain.com

address: Chiang Mai, Muang
city: Thailand
,province: Chiang Mai
,country: THAILAND
postcode: 50000

Billing Contactor:
name: User
mail: thewhoisguard@gmail.com tel: +1.4156657168
org: AppServDomain.com

address: Chiang Mai, Muang
city: Thailand
,province: Chiang Mai
,country: THAILAND
postcode: 50000

Registration Service Provider:
name: AppServDomain.com
tel: +1.6690899530212
fax: +1.6690899530212
web:http://www.appservdomain.com

Registrar: ONLINENIC, INC.
Whois Server: whois.onlinenic.com
Creation Date: 12-MAY-2009
Updated Date: 15-MAY-2010
Expiration Date: 12-MAY-2011

Nameserver: NS1.DNS-DIY.NET
Nameserver: NS2.DNS-DIY.NET

Registry Status: clientTransferProhibited
 
http://www.sanghathan.com/ Site Backlinks : 0 Sites
Site Title :  วัดสังฆทาน
Site URL :  http://www.sanghathan.com/  :  Update :  2010-08-01
IP Address :  118.175.68.13
Domain :  sanghathan.com
Keywords :  joomla , Joomla , WatSanghathan
Description :  Sanghathan - ปฏิบัติธรรม ณ วัดสังฆทาน ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 3 บ้านบางไผ่น้อย ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี