10**พิธีฉลองพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่1

ภูมิ เวสัปปุริสานัง กตัญญูกตเวทิตาความเป็นคนกตัญญูกตเวทีคือพื้นฐานของคนดี
วัดสังฆทาน นนทบุรี : Wat Sanghathan Internationnal Medition Center THailand
ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

ถ่ายทอดสด : สถานีวิทยุสังฆทานธรรม 24 ช.ม.

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱.
พิธีฉลองพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่1  วันที่ 3 กรกฏาคม 2548 ซึ่งเป็นปีแรก
และได้อัญเชิญมายังวัดสังฆทาน ใกล้สะพานพระราม5
 

From Sri Lanka *1st year*JUly 3, 2005

 
พิธีฉลองพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่1  วันที่ 3 กรกฏาคม 2548 ซึ่งเป็นปีแรก  และได้อัญเชิญมายังวัดสังฆทาน ใกล้สะพานพระราม5

หลังจากที่หลวงหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ และคณะภิกษุ แม่ชี และอุบาสก อุบาสิกาเดินทางไปรับที่ประเทศศรีลังกาอย่างเป็นทางการ
 
สาธุชนโปรดทราบ ขณะนี้ระบบ video ใน youtube บนหน้า website นี้ และ web อื่นๆ อาจจะ plays เรื่องอื่นๆ
นั่นเป็นการผิดเพี้ยนของ youtube เอง ซึ่งเริ่มมีปรากฎการณ์เช่นนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.56 เป็นต้นมา เราได้อาศัยเขาใช้เท่านั้น
ถ้า video ไม่ตรงกับเนื้อหาที่มีประโยชน์ หรือส่อไปในทางไม่สุภาพ ผิดต่อหลักศีลธรรม โปรด refresh ( F5 ) ใหม่
เราหวังว่า youtube คงจะแก้ปัญหานี้ได้ในเร็วๆนี้
ขอบคุณที่ติดตาม : ร้องเรียนโดย message ไปที่
ċ
Dhitinard Dhammaj,
Jun 12, 2011, 1:56 PM
ċ
Dhitinard Dhammaj,
Jun 13, 2011, 8:46 PM