ข่าววัดป่าบ้านตาด
ขอเชิญร่วมบุญในกองทุน สร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล
ร่วมบุญสร้าง “พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)”
เพื่อบูชาธรรมองค์หลวงตา และสร้างปูชนียสถานเป็นถาวรวัตถุ
ให้ลูกหลานได้สักการะบูชากราบไหว้สืบไป

ร่วมบุญสร้าง “พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)"
ณ. วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ชื่อบัญชี “ร่วมสร้างเจดีย์ถวายหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดยพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน”
เป็นบัญชีออมทรัพย์ทั้งหมด
1. ธนาคาร กสิกรไทย สำนักงานสาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 110-2-33344-4
2. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า (อุดรธานี ไม่เสียค่าโอน)
เลขที่บัญชี 859-223576-1
3. ธนาคาร กรุงเทพ สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 284-7-38388-8
4. ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-3-13864-6
5. ธนาคาร กรุงไทย สาขาตลาดหนองบัว
เลขที่บัญชี 426-0-35998-3

คณะสงฆ์ดูสถานที่ก่อสร้างเจดีย์หลวงตาฯ 18 สิงหาคม 2556
วิริเยน ทุกฺขขมจฺเจติ : เผยแพร่เมื่อ 22 ส.ค. 2013
คณะสงฆ์ นำโดยหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ หลวงปู่ลี กุสลธโร, หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม
หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม  หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน ดูสถานที่สร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ
ณ ที่แปลงใหญ (ตรงข้ามสระน้ำ) หน้าวัดป่าบ้านตาด วันที่ 18 สิงหาคม 2556 (บ่าย)
มติสงฆ์ : สถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์วัดป่าบ้านตาด
NoiLadda Indee :เผยแพร่เมื่อ 27 มิ.ย. 2013
มติสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอุดรธานี โดยหลวงปู่ลี กุสลธโร ลูกศิษย์ผู้มีอาวุโสขององค์พระหลวงตา เป็นองค์ประธานในการประชุมเมื่อวันที่
19 เมษายน 2556 ณ วัดป่าบ้านตาดอุดรธานี ซึ่งมีพระอาจารย์สุดใจ ทนฺมโน เป็นเจ้าอาวาส และพระอาจารย์เฉลิม ธมมธโร
เจ้าอาวาสวัดป่าภูแปก บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นตัวแทนของพระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก
วัดป่านาคำน้อย บ้านนาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี ฝ่ายดำเนินการก่อสร้าง เพื่อกำหนดสถานที่แห่งใหม่จากเดิม
ที่ไม่ใช่เมรุจิตกาธาน และบริเวณโดยรอบ ให้เป็นบริเวณด้านหลังที่ตั้งโต๊ะบิณฑบาต ซึ่งเป็นที่นาว่างเปล่า ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างใด ๆ
...มติสงฆ์นี้สืบเนื่องมาจากหลวงปู่ลี กุศลธโร วัดภูผาแดง ไปเยี่ยมวัดป่าบ้านตาด อุดรธานีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556...
และมีประชุม
หารือกันเกี่ยวกับการก่­อสร้างเจดีย์ สวนปฏิบัติธรรม สวนหย่อม...ตามแปลนผังที่มีตั้งแสดงไว้ที่­สวนแสงธรรม แต่ไม่เคยมีการตั้งแสดง
ไว้ที่วัดป่าบ้านตา­ด และเจ้าอาวาส-คณะสงฆ์ วัดป่าบ้านตาด ตลอดจนญาติธรรมในอุดรธานี ต่างไม่เคยรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อ­น...
ทั้งนี้ กราบขออภัยที่พิมพ์ผิดพลาด กำลังส่งให้ผู้จัดทำทำการแก้ไข คือ
คำว่า "พระธรรมวิสิทธิมงคล" ขอแก้เป็น "พระธรรมวิสุทธิมงคล"
คำว่า "จิตตธาน" ขอแก้เป็น "จิตกาธาน"
โปรดชมวีดิโอนี้ คือที่มาของมติสงฆ์นี้...เพื่อความกระจ่าง­-ใสพิสุทธิ์ยิ่ง :
https://www.youtube.com/watch?feature...
ภาพประกอบคำสั่งหลวงตาที่พิเศษ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553...
https://www.facebook.com/photo.php?fb...
ฟังเสียงหลวงตากล่าวเรื่องคำสั่งหลวงตามหา­บัวฯ เมื่อ 8 ก.พ. 53...
http://www.youtube.com/watch?v=ug_j8U...

คำสั่งหลวงตา..และมติสงฆ์วัดป่าบ้านตาด 19.04.56
NoiLadda Indee : เผยแพร่เมื่อ 14 ก.ค. 2013
คำสั่งหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ที่พิเศษ 1/2553
ลงวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนมีคำสั่งการให้พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน เป็นผู้จัดการดูแลรวบรวมที่ดินใหม่ของวัดป่าบ้านตาดโดยมีพระอาจารย์กนก โกโณโก เป็นผู้ช่วย ดังมีใจความดังต่อไปนี้...
ข้อ 1. หลวงตามีคำสั่งให้พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก ปิดบัญชีชื่อวัดป่านาคำน้อย (ที่ดินและเจดีย์วัดป่าบ้านตาด)
         โดย พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เลขที่บัญชี 362-2-37545-3 ธนาคารทหารไทย สาขาจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้เปิดบัญชีไว้เพื่อให้ประชาชนโอนเงิ­นเพื่อซื้อที่ดิน
          และสร้างเจดีย์วัดป่าบ้านตาด ถวายหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ข้อ 2. ให้พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก รวบรวมเงินทั้งหมดที่ประชาชนได้โอนเข้าบัญ­ชีดังกล่าวข้างต้น โอนเข้าบัญชีหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อสงเคราะห์โลกต่อไป

ข้อ 3. บนที่ดินใหม่ทั้งหมดของวัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ห้ามไม่ให้มีการก่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์สถาน ตัดถนนใหม่ โดยเด็ดขาด

ข้อ 4. ห้ามไม่ให้มีการเรี่ยไรเงินเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์สถาน.
หลวงปู่ลียุติเรื่องการศาลาใหญ่ ชุด2
NoiLadda Indee  19 เมย.56สำหรับสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์นั้น คณะสงฆ์ได้ร่วมประชุมพิจารณา มีมติให้ก่อสร้าง
ภายในพื้นที่ว่างราว ๓๕ ไร่ ตั้งอยู่อีกฟากหนึ่งของห้วย บริเวณฝั่งตรงข้ามเมรุ
เพื่อให้เด่นเป็นสง่าเป็นขวัญตาขวัญใจของสาธุชน สถานที่ก่อตั้งอยู่ในที่ชุมนุมชน
ทางสามแพร่งสี่แพร่ง สมเป็นปูชนียสถานตรงตามตำรา เป็นที่เคารพสักการบูชา
กราบไหว้ของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกสืบไป

ต้นฉบับเสียงหลวงตากับคำสั่งฯ และที่มาของการลงมติสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเมื่อ 19.04.56
NoiLadda Indee
เผยแพร่เมื่อ 14 ก.ค. 2013
วิดีโอชุดนี้เป็นฉบับรวมแห่งความทรงจำ-ย้ำ­เตือน-อย่าเลือนหลง-ปลงเสีย...
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 โดยรวมสาระสำคัญทั้งหมดดังนี้
(1) ต้นฉบับเสียงหลวงตา..กับคำสั่งที่พิเศษ 1/53 ลว. 8 ก.พ. 2553 ...https://www.youtube.com/watch?v=4cSF_...
(2) เมื่อ 26 มี.ค. 56 นำมาทบทวนคำสั่งหลวงตาใหม่อีกครั้ง.....แล­ะที่มาของการประชมลงมติสงฆ์เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 56...https://www.youtube.com/watch?v=JL6y9...
(3) มติสงฆ์เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 56 ...https://www.youtube.com/watch?v=DRzoi...

ชื่อบัญชี ”มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯหลวงตามหาบัว ณ วัดป่าบ้านตาด”
บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า เลขที่บัญชี 229-0-98333-3
                       ที่ศาลาการเปรียญ วัดเกษรศีลคุณ หรือวัดบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ ( 1 ต.ค.55) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานแถลงข่าวการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โดยเสด็จร่วมแถลงข่าว โดยมีนายนพวัชร สิงห์ศักดา รอง ผวจ.อุดรธานี พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด พระภิกษุ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และศิษยานุศิษย์เฝ้ารับเสด็จ

                       สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีรับสั่งถึง วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ เพราะทรงเสื่อมใส ศรัทธาในธรรมะ คำสอน วัตรปฎิบัติ และการดำรงตนในสมณเพศ ที่มีความเมตตาธรรมอย่างสูงของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ด้วยการที่เป็นพระสงฆ์ที่มีบทบาทในการเผยแพร่ธรรมะแก่สังคมอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการช่วยเหลือค้ำชูประเทศในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ช่วยเหลือสังคมในภาพกว้างมาตลอด จึงขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์ทั่วสารทิศ ร่วมกันบริจาคสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลวงตามหาบัว
 โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานในการดำเนินการออกแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ ซึ่งมีคณะทำงานฝ่ายวัดป่าบ้านตาด คณะทำงานฝ่ายจังหวัด และคณะทำงานฝ่ายออกแบบก่อสร้างและศิลปกรรม เน้นความเรียบง่าย คงศิลปกรรมท้องถิ่นที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของความเป็นจังหวัดอุดรธานี ภายในจะจัดแสดงอัตชีวประวัติหลวงตามหาบัว ประกอบด้วย ชีวิตวัยเยาว์ ชีวิตชาวนา วัยออกบวช การฝึกปฎิบัติธรรมกับพระอาจารย์หลวงปู่มั่น หลวงปู่เทส หลวงปู่ฝั่น การสร้างวัดป่าบ้านตาด การสั่งสอนธรรมะ การหาเงินและทองคำช่วยชาติ และการละสังขาร โดยใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี
                         ส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์ต้องเรียบง่าย สง่างาม คงทน บำรุงรักษาง่าย อยู่ได้ประมาณ 100 ปี โดยจะใช้หินอ่อนจากอิตาลี เช่นเดียวกับวัดบวรนิเวศวรวิหาร และพระที่นั่งอนันตสมาคม และสแตนเลสและอลูมิเนียมเกรดดีที่สุด ส่วนทุนในการก่อสร้างอยู่ที่การเลือกวัสดุ
แต่ในส่วนของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ขณะนี้ได้หาทุนด้วยการตั้งตู้บริจาคไว้ตาม รพ.ศิริราช รพ.วิชัยยุทธ และ รพ.ต่างๆ ซึ่งมีผู้บริจาคจำนวนมาก
**ขอเชิญชวนอนุโมทนาบุญบริจาค

เข้าบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี ”มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯหลวงตามหาบัว ณ วัดป่าบ้านตาด”
บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า เลขที่บัญชี 229-0-98333-3

เพื่อดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน นำไปลดหย่อนภาษีได้ กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินมายัง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

                         พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย กล่าวว่า นับเป็นมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกมารี ที่นอกจากจะดูแลหลวงตามหาบัว ในขณะที่มีธาตุขันธ์ ตลอดจนหลังละสังขาร ยังรับเป็นประธานสร้างพิพิธภัณฑ์ ที่จะต้องรับภาระในกิจกรรมทั้งหมด เป็นความจริงว่าถ้าต้องการของดี จะต้องมีราคาแพง จะมากเท่าไหร่ยังไม่รู้ ในส่วนของวัดป่าบ้านตาด พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน ได้ตั้งกล่องรับบริจาคเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ ไว้ในบริเวณวัด และผ่านธนาคารกรุงไทย กรุงเทพ ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2554 จนถึงวันนี้มียอดเงิน 85,521,272.56 บาท

                    "ในส่วนของพระอาจารย์อินทร์ถวาย วัดป่านนาคำน้อย ลูกศิษย์ลูกหา ศรัทธาญาติโยม ได้เตรียมเงินสมทบไว้ 50 ล้านบาท จะจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างตามงวดงาน สำหรับคุณสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ( บ.เอเซียโกลเด้นไรซ์ จก.) ลูกศิษย์ที่เลื่อมใสศรัทธาต่อหลวงตามหาบัว ได้ปวารณาตัวเองไว้ตั้งแต่หลวงตาฯละสังขาร ว่าจะขอเป็นเงินต้นในการก่อสร้าง 100 ล้านบาท ก็มาแสดงตัวและถวายเงินสมทบทุนการก่อสร้างในวันนี้ด้วย " ……………………. ทีมข่าวส.ปชส.อด.