⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
สังฆทานนิวส์ สารนำแสงแห่งชีวิต ย้อนหลังทุกฉบับ
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
SBBTV SATELLITE TV C-BAND  THAICOM  ( จานใหญ่ ) ( sbbtv999 )
.
.
*เม.ย.57เสร็จสง่างาม**ยอดพระบรมธาตุเอก
โลหะปราสาททอง^^ยอดเอกพระธาตุ
นิมิตดีๆต่อพระศาสนาในกลางพระนครและสยามประเทศ
*เสร็จไปหนึ่งยอดเอกพระบรมธาตุ*เม.ย.57ถวายพระราชกุศล
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ เรียนเชิญ..ร่วมสร้างพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลก
หน้าตัก 89 เมตรสูง99.99เมตร ณ.วัดป่าภูน้อย ต.บ้านโคก 
อ.สุวรรณคูหาจ.หนองบัวลำภู ใช้งบประมาณ 100 ล้าน
ร่วมบุญได้ที่

ชื่อบัญชี พระอธิการพนมเทียน แก้วดวงศรี 
เลขที่ 468-2-27796-9 
ธนาคาร กสิกรไทย

หรือ
โทร 089-2111525
ธนาคาร ธกส อ.สุวรรณคูหา
เลขที่ 371-2-79262-7
ชื่อบัญชี "วัดป่าภูน้อย"
เครดิต ที่มา
https://www.facebook.com/watpaphunoi 

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ 

ศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านเข็กน้อยชื่อเพลง : ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ - smile thailand

 • งานบุญประเพณี “ผ้าป่า ๑๒ เมษา’
  สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาพระคุณองค์หลวงตา”
  และร่วมพิธีมอบ”ทองคำ”เข้าคลังหลวงในโอกาสครบรอบ ๑๖ ปี
  ในวันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

  การร่วมบุญ
  ผู้ที่ประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมถวายผ้าป่าฯ เป็นประจำทุกปี ณ วัดป่าบ้านตาด หรือมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ เนื่องในงานบุญ ๑๒ เมษายน ของทุกปี หรือบริจาคได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี อุดรธานี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 829-234381-4 ชื่อบัญชี “วัดป่าบ้านตาด เพื่อบุญ 12 เมษา รักษาคลังหลวงตามปณิธานหลวงตาฯ”

  (หมายเหตุ บัญชีดังกล่าวจะถูกปิดในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. ถือว่าเสร็จสิ้นงานบุญประเพณีสำหรับปีนี้ และจะไม่มีการรับผ้าป่าหรือการรับบริจาคเพื่อการนี้อีกจนกว่าจะถึงงานบุญประเพณีในปีถัดไป หากพบเห็นในที่ใดกรุณาทราบว่าที่นั้นมิใช่งานบุญตามวัตถุประสงค์ของคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตา)

 • 88.เพลง : ทางสัจธรรม ศิลปิน : วีระนนท์ รัตนวีระกุล+นิวรณธรรม
 •