ก่อสร้าง “อาคารหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม” โรงพยาบาล + งานก่อสร้างพุทธมหาเจดีย๋ฯ ที่วัดภูผาแดง

งานก่อสร้างพุทธมหาเจดีย๋ฯ ที่วัดภูผาแดง :: เผยแพร่เมื่อ 2 ม.ค. 2559
พุทธมหาเจดีย๋ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
ณ วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ภูผาแดง) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
ความคืบหน้า งานก่อสร้างพุทธมหาเจดีย๋ฯ :: เผยแพร่เมื่อ 6 ก.ย. 2558
พุทธมหาเจดีย๋ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
ณ วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (วัดภูผาแดง) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

หลวงปู่ลี กุสลธโร เล่าประวัติ-พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร เป็นผู้ปุจฉา
PuphaFace pupha : เผยแพร่เมื่อ 6 มิ.ย. 2014
สถานที่ กุฏิหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดเกษรศิลคุณธรรมเจดีย์ (วัดภูผาแดง) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
พระอาจารย์มหาธีรนาถ อคฺคธีโร ได้สนทนากับองค์ท่านซึ่งเป็นองค์ธรรมในหลา­ยแง่มุมกว่า ๑๐ ชั่วโมง
หลวงปู่ลี กุสลธโร กราบกราน1
ชื่นจิต กอบกิจ : เผยแพร่เมื่อ 12 ก.ย. 2012
ถวายหัวใจกราบกราน ณ เจดียสถาน วัดภูผาแดง
คำสอนพระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด
"ให้เราคิดถึงครูบาอาจารย์
เป็นผู้มีบุญคุณอยู่บนหัวใจ
หรืออยู่บนกระหม่อมจอมขวัญของเราเสมอ
อย่าได้ลืม อย่าได้ลบหลู่ดูหมิ่น
เราจะเป็นผู้เจริญในอนาคต..."
พระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
แผ่นดินแผ่นฟ้ายกมาคงไม่เทียบคุณของท่านได­้
ประโยชน์มากมายท่านทำไว้ให้ลูกหลาน
ท่านยอมทุกข์ ยอมทนทุกอย่างเพื่อกุลบุตรลูกหลาน
เพื่อยังพระศาสนา หัวใจที่มีแต่ให้ของท่าน
น้ำใจของท่านเต็มแผ่นดิน
กราบขอบูชาเทิดคุณของท่านไว้ในหัวใจตลอดกาล
คณะผู้จัดทำขอถวายบูชาคุณพระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ถวายบูชาคุณพระหลวงปู่ลี กุสลธโร
ถวายบูชาคุณพระคุณแม่จันดี โลหิตดี

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมนิลรัตนะ พระพุทธเมตตา
หน้าตัก 29 เมตร สูง 45 เมตร
ณ วัดเทพประทาน(อิธิพร) อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ร่วมทำบุญได้ที่ ธ กรุงไทย สาขานวมินทร์
วัดเทพประทาน เลขที่บัญชี 057-023-7882


ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี ๖๖ พรรษา
องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร พระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรม

และเปี่ยมล้นด้วยความเมตตาอันหาประมาณมิได้
เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเช่นนี้ คณะศิษยานุศิษย์
จึงพร้อมใจกันจัดงานเพื่อแสดงมุทิตาสักการะถวายแด่องค์หลวงปู่
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘
ณ วัดป่าภูผาแดง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
จึงขอเชิญศิษยานุศิษย์และศรัทธาญาติโยม พร้อมเพรียงกันในวันดังกล่าว
.
กำหนดการ - วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘
เวลา ๖.๓๐ น.พระสงฆ์เดินบิณฑบาตหน้าศาลา
เวลา ๗.๓๐ น.พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร
เวลา ๙.๐๐ น. คณะศิษยานุศิษย์และศรัทธาญาติโยม พร้อมกันทำวัตรต่อองค์หลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกัน
.
ศรัทธาท่านใดประสงค์จะตั้งโรงทาน
กรุณาติดต่อ พระอาจารย์ 080 156 1653
ขออนุโมทนา มา ณ โอกาสนี้ด้วย
.
คลิกที่ลิงก์นี้ เพื่อดูแผนที่และการเดินทางมายังวัดป่าภูผาแดง
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559176987452403&set=pb.453781947991908.-2207520000.1378192891.&type=3&theater.
.

โครงการก่อสร้าง “อาคารหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม” โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เปิดให้บริการมากว่า 100 ปี ถึงแม้ว่ามีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องมาตลอด แต่เนื่องจากปริมาณผู้ป่วยที่เข้ารับบริการมีจำนวนมากและมีแนวโน้มมากขึ้นทุกๆปี เนื่องจากเป็นเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่รับการส่งต่อการรักษาจากโรงพยาบาลในเขต นครชัยบุรินทร์ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัดในเขตนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ดังนั้นเพื่อเป็นแก้ไขปัญหา การรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่มากขึ้น สถานที่คับแคบของหน่วยไตเทียมและจำนวนเครื่องฟอกไตไม่เพียงพอ การขยายบริการห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด ความไม่เพียงพอของหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม และผู้ป่วยไฟไหม้
ดังนั้นคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ได้เล็งเห็นความจำเป็นและประโยชน์ ในการก่อสร้างอาคาร 4 ชั้นและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการผู้ป่วยดังต่อไปนี้
ชั้นที่ 1 หน่วยไตเทียม จำนวน 32 เครื่อง
ชั้นที่ 2 ศูนย์โรคหัวใจประกอบด้วยห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด 2 ห้อง
ชั้นที่ 3 หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม
ชั้นที่ 4 ห้องประชุมพัฒนาความเป็นเลิศทางการแพทย์
งบประมาณก่อสร้างเฉพาะส่วนอาคารจำนวน 35 ล้านบาท

เชิญร่วมบริจาคได้ที่
1.วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม บ้านบุเจ้าคุณ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
2.ธุรการกลุ่มงานอายุรกรรม ชั้น 8 ตึก 8 ชั้น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
   โทร 044-293044

หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
"กองทุนอาคารหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา"
* ธ.กรุงไทย สาขาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เลขที่บัญชี 981 - 4 - 44307 - 7
* ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามุขมนตรี (นครราชสีมา)
เลขที่บัญชี 580 - 5 - 34431 - 6
* ธ.กรุงเทพ สาขาโชคชัย (นครราชสีมา)
เลขที่บัญชี 428 - 0 - 98309 - 1
สำหรับผู้ต้องการใบอนุโมทนาบัตร (จากทางวัด)
กรุณาติดต่อที่ ธุรการอายุรกรรม ชั้น 8 ตึก 8 ชั้น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 Email: medkorat@gmail.com
Website: http://www.mnrh.go.th/contribution
โทรศัพท์และแฟกซ์ 044-293-044
...


.
พุทธมหาเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ภูผาแดงฯ
แผนที่และการเดินทางไปวัดป่าภูผาแดง

ทางรถยนต์ - จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น ถึงอุดรธานี เดินทางจากตัวจังหวัดอุดรธานี ไปตามเส้นทางอุดรธานี-หนองบัวลำภู ถึงกิโเมตรที่ 24 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข 2315 ไปอำเภอหนองวัวซอ ประมาณ 10 กิโลเมตร ทางเข้าวัดจะมีป้ายชื่อวัดเกษรศิลคุณธรรมเจดีย์(วัดภูผาแดง) ก็เลี้ยวซ้ายเลยครับ (เส้นทางเข้าวัดอยู่ระหว่างบ้านหมากหญ้า - บ้านหนองอ้อ) อีกประมาณ 6 กิโลเมตรก็ถึงวัด

ทางเครื่องบิน - 1. การบินไทย(Thai airways) 2. นกแอร์(Nok Air) 3. แอร์เอเชีย(Air Asia)

ทางรถไฟ - โทร. 1690 (หมายเหต : กรุณาตรวจสอบกับการรถไฟก่อนการเดินทาง)
มีการเดินรถไฟระหว่างกรุงเทพฯ – อุดรธานี ทุกวัน โดยออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ตามเวลาดังนี้
1) เวลา 08.20 น. ขบวนรถไฟด่วนดีเซลรางปรับอากาศ กรุงเทพฯ - อุดรธานี
2) เวลา 18.35 น. ขบวนรถไฟด่วนดีเซลรางปรับอากาศ กรุงเทพฯ - อุดรธานี
3) เวลา 20.00 น. ขบวนรถไฟด่วน กรุงเทพฯ - อุดรธานี
4) เวลา 20.40 น. ขบวนรถไฟเร็ว กรุงเทพฯ - อุดรธานี

มีการเดินรถไฟระหว่างอุดรธานี - กรุงเทพฯ ทุกวัน โดยออกจากสถานีรถไฟอุดรธานี ตามเวลาดังนี้
1) เวลา 06.54 น. ขบวนรถไฟด่วน อุดรธานี - กรุงเทพฯ
2) เวลา 18.40 น. ขบวนรถไฟด่วน อุดรธานี - กรุงเทพฯ
3) เวลา 19.20 น. ขบวนรถไฟด่วน อุดรธานี - กรุงเทพฯ
4) เวลา 20.10 น. ขบวนรถไฟเร็ว อุดรธานี - กรุงเทพฯ