ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999

Abby and Brittany graduate from college - part 1 :เผยแพร่เมื่อ 26 เม.ย. 2013

The famous set of conjoined identical twins graduate from college and begin life in the real world, applying for a job as a schoolteacher.

Abby and Brittany graduate from college - part 2  : เผยแพร่เมื่อ 2 พ.ค. 2013

The famous set of conjoined identical twins graduate from college and begin life in the real world, applying for a job as a schoolteacher.
Broadcast on the BBC May 2nd, 2013 

Abby and Brittany graduate from college - part 3 : เผยแพร่เมื่อ 10 พ.ค. 2013 

The Twins Who Share A Body - My Shocking Story : DocumHub : เผยแพร่เมื่อ 19 ก.ค. 2013

This episode contains a rare look at Abby and Brittany Hensel, dicephalus conjoined twins, having two heads and sharing one body.
Abby: "We wanted to make this documentary so people wouldn't always have to stare and take pictures because we don't like it when they take pictures".
Dicephalus (Two Headed) Conjoined Twins Abigail and Brittany Hensel are about to turn sixteen. They've shared every single moment of their lives, but it wasn't a matter of choice.
These twin sisters are joined for life. Abby and Brittany were born with just one body between them. The only known surviving dicephalus conjoined twins.
They've spent their lives in a small close-knit community, completely protected from prying eyes.The girls live on a farm in Minnesota with their younger brother and sister,
Coty and Morgan, and their mother and father,  Patty and Mike Hensel. As they reach sixteen, on the brink of womanhood, they decide to show the world what it's really like to be joined for life.
Every moment of their lives requires the twins to cooperate with each other, and they appear to be totally in sync, but that doesn't mean they always agree.
Brittany describes Abby as bossy and outspoken. Abby describes Brittany as having been shy but becoming more confident, she likes to take her time with things.

วิดีโอ YouTube

Joined for Life 1/5
A short documentary about the lives of two teenage girl who are
conjoined with a single body. Britney and Aby has to agree to what
each other wants all the time in order to achieve a balance of control.

Two Headed Girl 

 
ฝาแฝดหญิง มี๒หัว ๒แขน ๒ขา ๒หัวใจ ๓ปอด ๑ตับ
๒กระเพาะ ๓ไต  นอกนั้น มีร่างกายเดียวกันปกติเหมือนคนอื่นๆ
ทุกประการ สามารถขับรถได้ ถ้ามีเพื่อน หรือ แฟน ต้องเป็น
คนเดียวกัน ขอเน้นว่า ๒คน ๒สมอง แต่ใช้ร่า่งเดียวกัน
Abby หรือ Abigail และ Brittany Hensel เกิดวันที่ ๗ มี.ค.
พ.ศ.๒๕๓๓ ( ๗ มี.ค.พ.ศ.๒๕๕๒ อายุครบ ๑๙ ปี ) เขาเกิดที่
Carver County, Minnesola, USA   พ่อ,แม่,น้องชาย,น้องสาว
ชื่อ Mike,Patty,Coty,Morgan Hensel   ๒คน ๒ความคิด ต่างคน
ต่างใช้มือได้อย่างอิสระเป็นของตนเองและไม่สามารถใช้มืออีก
ข้างหนึ่งได้  เขามีกระเพาะ และ กระเพาะปัสสาวะแยกกัน แต่
ใช้ลำใส้ และทุกอย่างตั้งแต่ใต้สะดือชุดเดียวกัน ต่างคนต่างหวี
ผมให้กัน (โปรดติดตามรายละเอียดในเร็วๆนี้ )