3.คริส เดลิเวอรี่ Chris Delivery

หนังสือประวัติคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ฉบับสมบูรณ์

พิมพ์เสร็จแล้ว มีจำนวนจำกัด ( มีจำหน่ายที่ใต้โบสถ์ วัดสังฆทาน )