ถ่ายทอดสด sbbtv999.com

ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999

ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999

 A Pep Talk from Kid President to You : soulpancake : เผยแพร่เมื่อ 24 ม.ค. 2013
We all need a little encouragement every now and then. Kid President, knowing this, has put together a video you can play each morning as you wake up
 or to share with your friend who needs a kick in the right direction. Take a moment and spread some encouragement. "It's everybody's duty to give the world a reason to dance.
" Also, by popular demand, we present the: NOT COOL, ROBERT FROST t-shirt: http://www.cafepress.com/kidpresident
Featuring the song "Households" by Sleeping At Last - http://sleepingatlast.com
with additional music by our pal Skewby - http://somethingaboutskewby.com
Follow on Twitter: http://twitter.com/iamkidpresident
Be a friend on Facebook: http://facebook.com/kidpresident
Send an email: kid@kidpresident.com
For Press Inquiries, contact: YTpress@soulpancake.com
Created by Kid President and Brad Montague
Special thanks to Robert Frost, that dude from Journey and the movie Space Jam.

 Hotel Rwanda 2004 DVDrip Xvid : wiscv : เผยแพร่เมื่อ 2 พ.ค. 2012