31.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เป็นปีที่5 ตอน 1

fm8925.net * sbbtv999.webs.com

เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เป็นปีที่ 5
( วันเสาร์ที่ 9 พ.ค. 52 ) ตอน 1
 
2
 
3
  
เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เป็นปีที่ 5 :
video ตอน 4
( วันเสาร์ที่ 9 พ.ค. 52 ) 
 
 
 
 

 

 
 
ċ
youtube.xml
(1k)
Dhitinard Dhammaj,
Mar 1, 2011, 6:10 AM