1.ตอนที่ 5 - 9

 

sanghathannews.net

ดำเนินรายการโดย ป้ากัล และ ชมพู่
บอกเก่าเล่ากรรม_ดร.ผาณิต กันตามระ ตอน 5
 
ดำเนินรายการโดย ป้ากัล และ ชมพู่
บอกเก่าเล่ากรรม_ดร.ผาณิต กันตามระ ตอน 6 
 
ดำเนินรายการโดย ป้ากัล และ ชมพู่
บอกเก่าเล่ากรรม_ดร.ผาณิต กันตามระ ตอน 7
 
 ดำเนินรายการโดย ป้ากัล และ ชมพู่
บอกเก่าเล่ากรรม_ดร.ผาณิต กันตามระ ตอน 8
 
ดำเนินรายการโดย ป้ากัล และ ชมพู่
บอกเก่าเล่ากรรม_ดร.ผาณิต กันตามระ ตอน 9  ( ต่อ ตอน 10 )
 
 

www.sanghathannews.net  ข่าวงานบุญ  ข่าวประชาสัมพันธ์ : www.sanghathan.com 

 
  
 
 Namaste Nepal    สารบัญ หน้า           Free English 

 
ċ
youtube.xml
(1k)
Dhitinard Dhammaj,
Feb 7, 2011, 5:45 AM