เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส
อย่างนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ 

 dhitina@gmail :   tranit.. ยซงงูยา   *****   FB : dhitinart cintamani  : tra..... งูอู่ลaaลองาม

FB :  Lp Sunan Dhammaj : tra..... ppลpppลpaaaนานา *****   sunan.p@windows.....  / tra..... ppล้มpppลู่pกกกนานา