วัดสังฆทาน นนทบุรี

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
เอาคุณธรรมนำการเมือง ชาติจึงจะไปรอด
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

 
วันที่ 25 เมษายน 2556 เป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 5 ที่วัดสังฆทาน มีกิจกรรมตลอดทั้งวัน เริ่ม ในเวลา 08.00 น.
 ที่วัดสังฆทาน..พรุ่งนี้ ( 1 พฤษภาคม 2556 ) เวลา 14.00 น. จะมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ลงในขวดแก้ว จำนวน 30,000 ชุด เพื่อนำไปถวายพระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา  เพื่อเตรียมไว้
แจกแก่ สาธุชน ในสัปดาห์ วันวิสาขบูชา 2556 ณ ท้องสนามหลวง

Wat Sanghathan : sanghathan.net

. 
 
 
วีดีโอเต็มจอ =>> http://www.youtube.com/watch_popup?v=bBRY3SvFy_g
วันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 5 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ค่ำเวียนเทียน
วันที่ 25 เมษายน 2556 เป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 5 ที่วัดสังฆทานมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน เริ่ม ในเวลา 8.00 น.หลวงพ่อไพรินทร์ สิริวัฑฒโน เป็นประธาน
 บรรจุพระบรมสารีริกขธาตุ ดอกบัวทองคำ พระยอดธงทองคำ อัญมณีที่ญาติธรรมได้นำมาบูชา บรรจุไว้ในดอกบัวทองคำ และปิดดอกบัวทองคำ เตรียมยกขึ้น
ประดิษฐานบนยอดฉัตร ในวันที 5 พฤษภาคม 2556 นี้ เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป ตลอดเวลาในช้วงเช้า หลวงพ่อสามารถ ก็มอบพระบรมฯให้ญาติธรรมได้บรรจุ
 ก่อนที่ช่างจะมาปิดดอกบัวทองคำ ในเวลา 11.00 น. อนุโมทนาสาธุ ๆๆ ที่ลานธรรมในช้วงเช้าก็มีการสวดมนต์นั่งสมาธิ ถวายสังฆทาน และร่วมบุญบูชา
แผ่นทองเหลือง เป็นรูปใบโพธิ์ ให้ญาติธรรมได้เขียนชื่อ นำไปหล่อพระพุทธภูมิ 999 ในวันที่ 5 พฤษภาคม ในช้วงเวลา 11.00 น.หลวงพ่อเสน่ห์ เขมกาโม แสดงธรรม
 เวลา 19.00 น.ก็ฟังสวดพระอภิธรรม ฟังธรรมจากพระครูสถิตศีลวัฒน์ วัดบุปผาราม หลังจากนั้นก็เวียนเทียน รอบแรก ฟังธรรมตลอดทั้งคืน
 โดยพระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ วัดหลวงขุนวิน เป็นองค์แสดงธรรมปิดท้ายคืนวันพระ สาธุ สาธุ สาธุ
 
..
วันที่ 25 เมษายน 2556 เป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 5 ที่วัดสังฆทานมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน
เริ่ม ในเวลา 08.00 น.หลวงพ่อไพรินทร์ สิริวัฑฒโน เป็นประธาน บรรจุพระบรมสารีริกขธาตุ ดอกบัวทองคำ พระยอดธงทองคำ
อัญมณีที่ญาติธรรมได้นำมาบูชา บรรจุไว้ในดอกบัวทองคำ และปิดดอกบัวทองคำ เตรียมยกขึ้นประดิษฐานบนยอดฉัตร ในวันที 5 พฤษภาคม 2556 นี้
 

โยมจั๋น จิตอาสา ทำงาน เป็นนายทหารหญิง ก.กลาโหม


ติดตามข่าว update ที่ sanghathan.net