SATELLITE TV C-BAND ( จานใหญ่ THAICOM5  ช่อง SBB TV999
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
.

ถ้าไม่สามารถดูทาง SBBTV999.TV ได้ ลองไปคลิกที่  web ข้างล่างนี้
.


มีรถออกจากวัดสังฆทาน เวลา ตี ๔
( จองที่นั่ง โทร. ๐๒ ๔๙๖ ๑๒๔๐ - ๔๒ )
.
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
" อยากให้บ้านเราเจริญนะ ไม่ยากหรอก
ตั้งอยู่ในองค์ปัญจะทั้ง ๕ คือรักษาศีล ๕
ให้บริสุทธิ์ ไม่ให้ขาด อย่าให้ด่างพร้อย
เป็นมนุษย์สุดประเสริฐ หรือใครก็ตาม
แม้แต่พระเราก็ต้องรักษาศีล ๕
ถ้าไม่มีศีล ๕ ประจำใจ ไม่ว่าพระรูปใดรูปหนึ่ง
ก็เป็นพระไม่ได้เหมือนกัน”
ธรรมโอวาท หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
จากแผ่นดินไหว ณ ประเทศเนปาล โดยพระราชทานเงินจำนวน 10,000,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติชาวเนปาล และพระราชทานให้นายกรัฐมนตรีไปดำเนินการ ( เพิ่มเติม.......)


⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี จะกำหนดจัดงานรัตนบูชาปีที่ ๑๑ ขึ้น
ระหว่าง วันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
โดยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และพระธาตุพระสุปฏิปันโนจากอุโบสถแก้ว
วัดสังฆทาน ไปประดิษฐาน ณ ปะรำพิธีที่ท่าน้ำนนทบุรี เพื่อให้ประชาชนได้ สักการะบูชา
และจะทำการอัญเชิญกลับวัดสังฆทาน
ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ พ.ค. ๕๘  เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป
โดยขบวนช้าง ๑๐ ช้าง ขบวนม้า ๙ ม้า
ขบวนบุผชาติ และการเดินธรรมยาตรา
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
ประชาสัมพันธ์งานของที่พักสงฆ์ป่าลันวา บ้านหนองข่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีและวางศิลาฤกษ์อุโบสถ
ณ สำนักสงฆ์ป่าลันวา ในวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
โดยมีกำหนดการดังนี้
เวลา ๘.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๙.๐๙ น.วางศิลาฤกษ์อุโบสถ
๑๐.๐๐ น.ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
๑๒.๐๐ น.ทอดผ้าป่าสามัคคี
ติดต่อจองรถที่แม่ชีสมศรี 088-0954205 จัดรถฟรีนำญาติธรรมไปร่วมอนุโมทนาบุญ
รถออกจากวัดสังฆทานในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ น.เวลา ๐๕.๐๐ น.
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱.

ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมมุทิตาสักการะ
พระครูภาวนาชัยสิทธิ์ (หลวงพ่อบุญลือ  ธมฺมกาโม)
วัดป่าภาวนาวิเวก ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
จัดงานระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱.
คอร์สสมาธิ-สติปัฏฐานสี่
ที่พักสงฆ์ป่าแดง ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
มีรถรับที่ หน้าวัดสังฆทาน..สอบถามที่เบอร์ 086 001 3838
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

 ประวัติวัดสังฆทาน

หนังสือนิมิตานุสรณ์ ( ฉบับสมบูรณ์ )

การ์ตูนประวัติพระพุทธเจ้า

 ประวัติหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก.

ประวัติหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

ประวัติหลวงพ่อไพรินทร์ สิริวัฑฺฒโน

( พระครูสมุห์ไพรินทร์ สิริวัฑฺฒโน )

 

(๑) เต็มจอ

วัดสังฆทาน นนทบุรี ภาพเต็มจอ
 โปรดคลิคที่ ภาพ เพื่อดู วีดีโอ
ชีวประวัติหลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ

ถ่ายทอดสดจาก fm107.25MHz

เบอร์ที่ใช้ในวัดสังฆทาน

สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ โทร. 02-496-1160 - 9 แฟกซ์ : 02-496-1170

สถานีวิทยุสังฆทานธรรม โทร. 02-443-0341 - 2 แฟกซ์ : 02-443-0338

สำนักงานวัดสังฆทาน โทร. 02-496-1240 - 2

แฟกซ์ : 02-496-1243

รับสมัครบวชเนกขัมมะ
โทร. 02-496-1240 - 2 ต่อ 103

สังฆทานนิวส์ โทร. 02 496 1266

แฟกซ์ : 02 496 1266

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
และ บริจาคได้ที่ สำนักงานวัดสังฆทาน

โทร.02-496-1240-42 แฟกซ์ 02-496-1243

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

วัดหลวงขุนวิน อ.แม่วาง
 
 

DhammaYarta IV [C2 ].pdf

Biography LP Sanong-DhammaYatra 04.pdf

ธรรมยาตราครั้งที่ 4 สู่ถ้ำมหัศจรรย์แดนพุทธภูมิ.pdf

 .
กำหนดการจัดคอร์ดสมาธิ ปี2557

แผนที่สถานที่ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียว

เพลงพระผู้ใจดี : Published on Nov 5, 2012 by dofornong


 
 
เสียงธรรมะจากพระสุปฏิปันโน
 
เข้าบัญชีชื่อ วัดสังฆทาน
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาประชาชื่น
ออมทรัพย์ เลขที่ 092-2-50112-4
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขา บรมราชชนนี (ตลิ่งชัน )
ชื่อบัญชี วัดสังฆทาน ( สถานีวิทยุสังฆทานธรรม )
เลขที่บัญชี 387-1-19383-9

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี วัดสังฆทาน บัญชีออมทรัพย์
สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 108-0-53549-7

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

บัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำนนทบุรี
ชื่อบัญชี วัดสังฆทาน ( ยาสมุนไพร )
โดยพระอธิการไพรินทร์  สิริวัฑฒโน
เลขที่บัญชี 559-2-13449-9

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

บัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำนนทบุรี
ชื่อบัญชี วัดสังฆทาน ( สถานีวิทยุ-โทรทัศน์พุทธภูมิ )
โดยพระอธิการไพรินทร์ สิริวัฑฒโน
เลขที่บัญชี 559-2-13456-1

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

ไปรษณีย์ ธนาณัติ ถึง พระอธิการไพรินทร์ สิริวัฑฒโน
วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱