ภูมิ เวสัปปุริสานัง กตัญญูกตเวทิตา” ความเป็นคนกตัญญูกตเวทีคือพื้นฐานของคนดี
 กำหนดการ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสังฆทาน ปี 2560
 วันที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ อุโสถแก้ว วัดสังฆทาน   

และกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสาขาของวัดสังฆทาน ปี 2560


⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวของชาวพุทธ
ครบรอบ 13 ปีในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ลานธรรม วัดสังฆทาน กองทุนละ 99 บาท สามารถรับกระปุกบุญได้ที่สถานีวิทยุ
หรือรับกระปุกบุญในวันทอดกฐินของวัดสังฆทาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 496 1161
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
สังฆทานนิวส์ สารนำแสงแห่งชีวิต ย้อนหลังทุกฉบับ
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

ประวัติและงานของ คุณแม่บุญเรือ โตงบุญเติมบุญเติม
( ข้อมูลนี้บันทึกเมื่อ 2557 )
   วัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  โทร.02-496-1242 Fax 02-496-1266
1. วัดหนองบัว ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-654-329,089-117-2466
2. สำนักสงฆ์ถ้ำเวฬุวัน ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โทร.081-474-5007
3. สำนักปฏิบัติธรรมบ้านจองคำ อำเภอโลหิต รัฐอรุณาจัล ประเทศอินเดีย
4. วัดศรีเจริญธรรม(หนองกระดาน) ตำบลกระบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โทร.086-101-1868
5. วัดหลวงขุนวิน(ดอยหลวง) ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.081-951-2058
6. ที่พักสงฆ์เสาหิน ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โทร.084-813-1384
7. วัดอุ้มผางธรรมาราม ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โทร.055-561-069
8. สำนักสงฆ์ทำเนียบธรรม ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.086-271-3914
9. ที่พักสงฆ์เกาะผาสุข ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โทร.086-899-3125
10.วัดถ้ำเขาภูคา ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
     โทร.080-514-5769  085-402-5109  087-864-5446
11.ที่พักสงฆ์ศาลาธรรม แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ โทร.087-089-2358 ,084-135-3817
12.วัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทร.083-297-7800 (เช้า)
13.ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียว ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โทร.084-733-6472 (บ่าย)
14.วัดใน ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.089-055-6872
15.วัดเขาแตงอ่อน ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.081-704-7105
16.วัดบุ่งมะแลงน้อย ตำบลบุ่งมะแลง กิ่งอำเภอสว่างวีรวงษ์ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.087-257-6514
17.วัดป่าหนองแฝก บ้านแฮ ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.081-104-5457
18.สำนักป่าเขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
( ข้อมูลนี้บันทึกเมื่อ 2557 )
19.ธรรมสถานถ้ำเขาวง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โทร.087-845-7163
20.สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าเขาพระครู ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.086-945-6716
21.วัดป่าภาวนาวิเวก ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร.081-948-1895
22.วัดบ้านพลับ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.081-831-9196
23.วัดธรรมชัยสิริมงคล(สนามชัย) ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.086-760-4229 , 
     081-981-4664 (สมใจ)
24.ที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาว ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.087-956-9145
25.วัดต้นตาลโตน(อันธวันวิเวก) ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.086-185-8935 เวลา 11.30 น.
26.วัดป่าผาตาดธารสวรรค์ ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-531-184
27.วัดพุทธอุทยาน(ดอยอินทรีย์) ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.081 366 8353
28.ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้าเขียว ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทร.084-733-6472
29.วัดเขาแตงอ่อน ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร.081-704-7105
30.ที่พักสงฆ์ป่าแดง ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร 084 813 1384
31.สำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก หมู่ 4 ต.ดงรัง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (พระอาจารย์อรุณ อายุวฑฺฒโก) โทร.084 623 0632
32.วัดป่าน้ำตกเขมโก หมู่ 4 ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
33.วัดป่าหนองแฝก บ้านแฮ ต.คาขวาง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี โทร.086 271 3914
34. ที่พักสงฆ์ป่าลันวา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร.081 578 8218 , 089 608 1908
35.วัดสองพี่น้อง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท (หลวงพ่อโรจน์) โทร.081 342 9027
36. ห้วยช้างเผือก   จ.หนองคาย
37. วัดทรัพย์สมบูรณ์1.วัดป่ามุจลินท์วิหาร ตำบลพุทธคยา จังหวัดคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
2.วัดโภคัลพุทธวิหาร กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
3.วัดสังฆทานไทย-เยอรมัน กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี