https://sites.google.com/site/sbbtv999/Home
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรม
( ตามดำริของหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน นนทบุรี )
สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ประจำจังหวัดพิษณุโลก fm 87.75 Mhz
ณ ที่พักสงฆ์สระสองพี่น้อง บนเขาสมอแคลง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 0556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป