เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา   ธรรมเหล่าใด เกิดแต่เหตุ
เตสํ เหตํุ ตถาคโต     พระตถาคต กล่าวเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น
เตสญฺจ โย นิโรโธ จ   และความดับของธรรมเหล่านั้น
เอวํ วาที มหาสมโณ   พระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

 
 
 
หลวงพ่อสนั่น ปรกฺกโม ประธานสงฆ์ที่พักสงฆ์ ป่าลันวา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ ที่พักสงฆ์ ป่าลันวา หมู่ ๑๑ บ้านหนองข่า ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
มีรถบัสติดแอร์ไปที่พักสงฆ์ป่าลันวา ค่ารถ 200 บ.
จองที่นั่งได้ที่สำนักงาน 02-4961240

ติดต่อแม่ชีสมศรี 088-095-4205
อ.ที่ 5 มิ.ย. 59 เวลา ตี 5 ออกจากวัดสังฆทาน และกลับในตอนเย็น