เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา   ธรรมเหล่าใด เกิดแต่เหตุ
เตสํ เหตุํ ตถาคโต     พระตถาคต กล่าวเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น
เตสญฺจ โย นิโรโธ จ   และความดับของธรรมเหล่านั้น
เอวํ วาที มหาสมโณ   พระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

 
หลวงพ่อสนั่น ปรกฺกโม ประธานสงฆ์ที่พักสงฆ์ ป่าลันวา
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างอุโบสถกลางนํ้า
ณ ที่พักสงฆ์ป่าลันวา หมู่ ๑๑ บ้านหนองข่า ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สอบรายละเอียดหรือร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อสนั่น 082 335 2099
ศิษย์ศรัทธา ประกาศ เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 60
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
.


มีรถบัสติดแอร์ไปที่พักสงฆ์ป่าลันวา ค่ารถ 200 บ.
จองที่นั่งได้ที่สำนักงาน 02-4961240

ติดต่อแม่ชีสมศรี 088-095-4205