⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱วีดีโอ+คู่มือสวดมนต์แปลฉบับวัดสังฆทาน⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

เทศนาธรรมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย +เสียงอ่านหนังสือ ฐานิยะปูชา ไฟล์เดียวทั้งฉบับ โดย โจโฉ www.jozho.net

รวมเกล็ดคำสอนของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย รวมรวมเรียบเรียงโดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม เผยแพร่ต่อได้ ห้ามจำหน่าย ติดตาม mp3

และเสียงอ่านเล่มอื่นๆ ได้ที่ jozho.net ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ http://www.jozho.net/index.php?mo=3&art=41978080

และ อัปโหลดโดย deer50011 เมื่อ 22 พ.ค. 2010 ติดตามฟังธรรมะอื่น ๆ ได้ที่ WWW.TANIYO.blogspot.com

 
เสียงอ่าน ฐานิยะปูชา 2549 - โจโฉ.mp4 : April 6,/2012 โดย MrJozho
เสียงอ่าน ฐานิยะปูชา 2552 - โจโฉ.mp4
เผยแพร่เมื่อ 12 เม.ย. 2012 โดย MrJozho
นิมิตรและวิปัสสนา - พุธ ฐานิโย
อัปโหลดโดย deer50011 เมื่อ 29 พ.ค. 2011
จิตฟุ้งซ่านเป็นสิ่งดี
อัปโหลดโดย deer50011 เมื่อ 25 ต.ค. 2010
043 เรื่องเข้าทรงของหลวงพ่อพุธ
อัปโหลดโดย deer50011 เมื่อ 24 พ.ค. 2010
นิมิตรและวิปัสสนา - พุธ ฐานิโย
Whonlop Thomnen
หลวงพ่อพุธ นิมิตรและวิปัสสนา : JchaiJane
ปรากฎการณ์ในขณะทำสมาธิ(ตอนที่๑).wmv : JchaiJane
หลวงพ่อพุธ017-ลักษณะจิตที่เป็นสมาธิ: JchaiJane
หลวงพ่อพุธ014 จิตเพ่งจิต : JchaiJane
ปรึกษา และสนทนาธรรม1 ; หลวงพ่อพุธ ฐานิโย:MrTHChannel
วิธีทำสมาธิในชีวิตประจำวัน1 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย :MrTHChannel
วิธีทำสมาธิในชีวิตประจำวัน4 ;หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 
*************************************************************
สมุนไพรต้านมะเร็ง 01 09 2010 TV3 :Red9645: Au 31,2510
ข้อมูลจากhttp://www.thammapedia.com
หลวงพ่อพุธ::วิถีจิต : witsanutripprasert
การฝึกสมาธิ โดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย : MrTHChannel
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย,027 ทำอย่างไรจึงจะรู้กรรมเก่าในอดีต
www.TANIYO blogspot.com
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย,0013 ปัญญาในสมาธิ
อัปโหลดโดย deer50011 เมื่อ 22 พ.ค. 2010
083 วิธีฝึกสมาธิในห้องเรียน จนรู้ข้อสอบล่วงหน้า
Whonlop Thomnen
พอจิตนิ่ง ลมหายใจ คำภาวนา หายไป ควรทำอย่างไร
พุธ ฐานิโย : Whonlop Thomnen
หลวงพ่อพุธ02 สมาธิในฌาน : JchaiJane
ปรากฎการณ์ในขณะทำสมาธิ(ตอนที่๒).wmv : JchaiJane
หลวงพ่อพุธ016-การเจริญสติ : JchaiJane
หลวงพ่อพุธ013 แนวทางปฏิบัติสมาธิ
ปรึกษา และสนทนาธรรม2 ; หลวงพ่อพุธ ฐานิโย:MrTHChannel
วิธีทำสมาธิในชีวิตประจำวัน2 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย :MrTHChannel
*************************************************************
ข้อมูลจากhttp://www.thammapedia.com
 
เสียงอ่าน ฐานิยะปูชา 2551 - โจโฉ.mp4
เผยแพร่เมื่อ 9 เม.ย. 2012 โดย MrJozho
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 045 สิ่งยึดเหนี่ยวที่สำคัญของจิต
Whonlop Thomnen
084 ลักษระธรรมชาติของจิตที่มีพลังงานเป็นอย่างไร
Whonlop Thomnen
คำภาวนาพุทธโธเป็นสมาธิ จะทำให้เป็นวิปัสนาได้อย่างไร
อัปโหลดโดย deer50011 เมื่อ 26 ต.ค. 2010
085 - วิถีทางตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า.wmv
Whonlop Thomnen
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย.wmv : Lek musicday
การทำสมาธิแบบพระอาจารย์เสาร์.wmv : JchaiJane
หลวงพ่อพุธ018-สมาธิเพื่อประโยชน์ : JchaiJane
หลวงพ่อพุธ015 จิตกับกาย : JchaiJane
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา : สมพร กิ่งภาร
ปรึกษา และสนทนาธรรม3 ; หลวงพ่อพุธ ฐานิโย:MrTHChannel
***************************************************************************
ข้อมูลจากhttp://www.thammapedia.com