80*

0502หลวงพ่อยุทธ  สุสํวโร  และ พระอาจารย์มนัส  กุสุโม 
อดีตหัวหน้าสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า (สาขาวัดสังฆทาน)
ต.สุรศักดิ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี

กำหนดการ งานฌาปณกิจสรีระ (ศพ) หลวงพ่อยุทธ  สุสํวโร  และ

พระอาจารย์มนัส  กุสุโม  อดีตหัวหน้าสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า (สาขาวัดสังฆทาน)

ต.สุรศักดิ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  ระหว่างวันที่ 18 22   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.2554

 

ในวันที่ 18 21 พค. 54

เวลา 19.00 น.  จะมีการสวดพระอภิธรรม และแสดงธรรมเทศนาทุกคืน

วันพุธที่  18  พค.  54  แสดงธรรมเทศนาโดย  พระอาจารย์กฤช  นิมฺมโล

วันพฤหัสที่  19  พค.  54  แสดงธรรมเทศนาโดย  พระอาจารย์วิจักษณ์  อสิญาโณ

วันศุกร์ที่  20  พค.  54  แสดงธรรมเทศนาโดย  พระอาจารย์ตี๋เล็ก  อัตฺตรักโข

วันเสาร์ที่  21  พค.  54  แสดงธรรมเทศนาโดย  พระอาจารย์เสน่ห์  เขมกาโม

 

วันอาทิตย์ที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ.2554

เวลา  9.00  น.  ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยทาน  แด่พระภิกษุสงฆ์

เวลา 12.00  น.  เคลื่อนสรีระ (ศพ) หลวงพ่อยุทธ  สุสํวโร  และ พระอาจารย์มนัส  กุสุโม

                         ไปยังเมรุ (ชั่วคราว) สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า

เวลา 15.30  น.  พระภิกษุสงฆ์  สวดมาติกา (แปล)

เวลา 16.00  น.  พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง  กตปุญฺโญ  แสดงธรรม

เวลา 17.30  น.  ประชุมเพลิง  ฌาปณกิจ
 

ประวัติหลวงพ่อยุทธ   สุสํวโร 

 ชาติภูมิ        หลวงพ่อยุทธ  สุสํวโร  นามเดิมชื่อ นายยุทธ  สนิทเปรม  เกิดวันที่   เดือนกรกฎาคม

                     พ.ศ. 2473  ปีมะเมีย  ที่ ต.เทพกษัตรี  อ.ถลาง   จ.ภูเก็ต  โยมบิดาชื่อ นายกลิ่น  สนิทเปรม 

                    โยมมารดาชื่อนางละมูล  สนิทเปรม  มีพี่น้องชายหญิงรวม   คน ท่านเป็นลูกชายคนโต

 

การศึกษา     เรียนจบชั้น ป.๔  ที่โรงเรียนตำบลเทพกษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต

 

สมรส          กับนางละมัย  สนิทเปรม  มีบุตรชายหญิงรวม    คน  คือ

นายนิยม  สนิทเปรม

นางวิมล  อุทัยศิริโสภา

นายนิพล  สนิทเปรม

 อาชีพ          ทำสวน

อุปสมบท    เมื่ออายุ  ๕๒  ปี   เมื่อวันที่  ๒๓  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๒๖  เวลา ๑๔.๓๘ น.

                    ณ วัดสังฆทาน  ต.บางไผ่   อ.เมือง  จ.นนทบุรี โดยมี

                                      พระอมรเวที           เจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี      พระอุปัชฌาย์

                                      พระอธิการเถาว์                                                        พระกรรมวาจาจารย์

                                      พระอธิการสนอง    เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน               พระอนุสาวนาจารย์

                   -  หลวงพ่อยุทธ  สุสํวโร  ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมธรรม  ด้านปริยัติ  และ ด้านปฏิบัติ-

                   สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์  หลวงพ่อสนอง เป็นอย่างดียิ่ง ท่านอยู่  

                  ปฏิบัติธรรมจำพรรษาที่วัดสังฆทาน   ปี  ต้นปีพ.ศ.๒๕๓๐  ได้เดินธุดงค์มาอยู่ที่พัก

                  สงฆ์เขาพระครู  (สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า  อ.ศรีราชา ใน ปัจจุบัน) ได้บุกเบิกให้สร้าง

                  เสนาสนะ กุฏิที่พักสงฆ์  มีญาติโยมมาทำบุญตักบาตรและศึกษาธรรมด้วย  ปีพ.ศ.๒๕๓๕

                  ท่านได้เดินธุดงค์ไปปฏิบัติธรรม ณ.วัดถ้ำเขาวง จ.อุทัยธานี, วัดเขาภูคา จ.นครสวรรค์ และ

                  ได้จำพรรษาที่วัดบุญรักษา  จ.แพร่อยู่หลายปี  ต่อมาได้ออกธุดงค์ไปปฏิบัติธรรมทาง                                  ภาคเหนือ ภาคอีสาน  และธุดงค์ไปทางภาคใต้โปรดธรรมญาติโยมบ้านเกิด จ.ภูเก็ต  

                   -  คงเป็น บุพเพกตปุญญตา  บุญที่ร่วมกันทำไว้ในปางก่อน  หลวงพ่อยุทธได้พบกับ

                   สามเณร มนัส  ศรีดำ (พระอาจารย์มนัส  กุสุโม)  ซึ่งได้บวชเป็นสามเณรหน้าไฟให้

                   คุณยายแอด  เกตุบรรพต และพี่ชาย ที่ถึงแก่กรรม  หลวงพ่อได้ชักชวนและขออนุญาต

                   โยมพ่อ และโยมแม่ให้สามเณรมนัส  ศรีดำ มาอยู่ด้วย  ได้ฝึกสอนและฝึกอบรมธรรมด้าน

                   ปริยัติ  ปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานให้สามเณรมนัส ซึ่งหลวงพ่อรัก และเมตตาเหมือน

                   ลูก ได้พามาฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนอง  กตปุญฺโญ  ที่วัดสังฆทาน  และได้อุปสมบท

                   เป็น  พระมนัส  กุสุโม ที่วัดสังฆทาน  ท่านได้ติดตามหลวงพ่อยุทธไปปฏิบัติและจำพรรษา

                   อยู่หลายแห่ง  ต่อมาหลวงพ่อยุทธ  สุสํวโรได้เดินทางไปแสวงบุญ  กราบสังเวชนียสถาน

                   ๔ ตำบล  ประเทศอินเดีย เนปาล เป็นเวลา ๑ ปี   และจำพรรษาที่นั่นด้วย

                     -  ปีพ.ศ. ๒๕๔๐  หลวงพ่อสนอง  กตปุญโญ  สั่งการให้หลวงพ่อยุทธ  สุสํวโร ซึ่ง

                    (หลวงพ่อสนองตั้งฉายาให้ว่า พระกระดูกเหล็ก)   มาเป็นประธานสงฆ์ (เจ้าอาวาส)   

                    สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า  อ.ศรีราชา  เพราะท่านอยู่ในวัยชรา และตรากตรำงานมามาก

ความรู้พิเศษของหลวงพ่อยุทธ       

                      หลวงพ่อยุทธ  สุสํวโร  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเรื่องยาแผนโบราณเป็นอย่างดี  ตลอดจนทำน้ำมันรักษากระดูก หรือใส่แผล  โดยเฉพาะน้ำมันของหลวงพ่อมีชื่อเสียงมากในหมู่ชาว

วัดสังฆทาน  ครูบาอาจารย์  พระภิกษุ  สามเณร และญาติโยมรุ่นก่อน ๆ มักจะเรียกว่า

น้ำมันหลวงพ่อยุทธ   ก่อนที่ท่านจะมาอยู่ประจำที่สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า   หลวงพ่อมักจะได้รับคำสั่งจากหลวงพ่อสนอง  กตปุญฺโญ  ให้ช่วยไปดูแลวัด และสำนักฯ  สาขาของวัดสังฆทานหลายแห่งด้วยกัน  เช่นวัดถ้ำเขาภูคา  จ.นครสวรรค์  วัดหอมแก้ว  จ.ลพบุรี  สำนักปฏิบัติธรรมบุญรักษา  จ.แพร่

เพราะท่านเป็นผู้ว่าง่ายครูบาอาจารย์ให้ทำอะไรท่านก็ทำตามโดยไม่เกี่ยงงอน  จึงมักได้รับความไว้วางใจจากครูบาอาจารย์เสมอ

 

ผลงานเผยแพร่และส่งเสริมธรรมและบำรุงเสนาสนะสำนักให้พัฒนา

                     -    นำพระภิกษุ  สามเณร  และญาติโยมสวดมนต์ไหว้พระ  เจริญพระกัมมัฏฐานในวันธรรมสวนะ วันพระขึ้น ๘ ค่ำ  ขึ้น ๑๕ ค่ำ  แรม ๘ ค่ำ  แรม ๑๕ ค่ำ  ประจำตลอดปี พ.ศ.๒๕๔๐ ๒๕๕๑   เป็นเวลา ๑๑ ปี

                     -  อบรมศีลธรรม  ฝึกธรรมสมาธิญาติโยมเป็นประจำทุกวันพระ  วันสำคัญทาง

พุทธศาสนา วันพ่อ วันแม่แห่งชาติ  วันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์

                     -  จัดให้มีการอุปสมบทพระภิกษุ และบรรพชาสามเณร ในเทศกาลเข้าพรรษา และปิดเรียนภาคฤดูร้อน เป็นประจำทุกปี

                      -  สงเคราะห์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนระดับอนุบาล  และระดับประถมโดยแจกนม 

เครื่องดื่ม  ขนมนมเนย  นำอาหารคาวหวานไปเลี้ยงคนชรา ณ บ้านคนชรา บางละมุง  และนำข้าวสาร อาหารแห้งไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม  อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา  และ จ.จันทบุรี

-  ปลูกไม้ยืนต้น มีไม้สัก ประดู่  ฯลฯ  ในวัดสวนป่า

-   บูรณะและซ่อมแซมศาลาปฏิบัติธรรม   อนุญาตให้โยมสร้างกุฏิเรือนทรงไทย  

ซ่อมแซมกุฏิที่พักสงฆ์  สร้างกำแพงรั้วคอนกรีตวัด  ป้ายวัด  สร้างถนนคอนกรีตขึ้น

บนศาลาปฏิบัติธรรม  ท่อน้ำคอนกรีต  เปลี่ยนเสา-สายไฟเป็นคอนกรีตให้ได้มาตรฐาน

เจาะขุดบ่อน้ำบาดาลใช้ในวัด ฯลฯ  ปีพ.ศ.๒๕๔๕  หลวงพ่อสนอง  กตปุญฺโญ  พ่อแม่  

                           ครูบาอาจารย์เจ้าอาวาสวัดสังฆทานให้พระอาจารย์มนัส  กุสุโม  มาอยู่ดูแลและรับใช้

                          เพราะสุขภาพหลวงพ่อยุทธ เริ่มทรุดโทรม ป่วยเป็นหลายโรค  เช่นโรคหัวใจ  โรคไต 

                          เป็นต้น

                       -  วันที่ ๑๑  เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  เวลา ๘.๓๐ น.  หลวงพ่อยุทธ  สุสํวโร  หัวใจหยุดเต้นจากน้ำในปอดด้วยโรคมะเร็ง  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  ด้วยอาการสงบ  สิริรวมอายุ  ๗๗  ปี ๗ เดือน  ๒๕ พรรษา

                        -  คุณธรรมอันประเสริฐที่หลวงพ่อยุทธ   สุสํวโร  ได้ให้ไว้กับญาติโยมวัดสวนป่า คือ

ยึดพระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ์   เป็นสรณะที่พึ่ง โดยมีความอดทน   ขยัน   ประหยัด   กตัญญูกตเวที   เมตตากรุณาเป็นธรรม  เสียสละ  และเทอดทูน  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

                        -  ศิษย์สานุศิษย์ และญาติโยมวัดสวนป่า  อ.ศรีราชา  ขอน้อมนำเอาคุณธรรมอันประเสริฐของหลวงพ่อยุทธ  สุสํวโร  ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้วัฒนาสืบไป  และพวกเราสำนึกในพระคุณของหลวงพ่อยุทธเป็นอย่างยิ่ง

 

                         หมายเหตุ  ข้อมูลประวัติของหลวงพ่อยุทธ   สุสํวโรได้รวบรวม จากใบสุทธิ 

ใบมรณบัตร  สอบถามข้อมูลจากพระสงฆ์  และญาติโยมของท่าน  โดยพระอาจารย์สมฤทธิ์  สํวโร  ประธานสงฆ์ (เจ้าอาวาสวัดสวนป่าองค์ปัจจุบัน)  ได้มอบหมายให้รวบรวมไว้เป็นอนุสรณ์

ประวัติพระอาจารย์มนัส  กุสุโม

ชาติภูมิ     พระอาจารย์มนัส  กุสุโม  มีนามเดิมว่า  นายมนัส  ศรีดำ  ชื่อเล่น  จั๋ม  เกิดวันจันทร์ที่  ๒๐  เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๑๔  ที่บ้านโพธิ์หวาย  ต.บางกุ้ง  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  โยมบิดาชื่อ 

นายเนื่อม  ศรีดำ  โยมมารดาชื่อนางอ้อง  ศรีดำ  มีพี่น้องชายหญิงรวม ๕ คน  คือ

๑)  นายมาโนช  ศรีดำ  (ถึงแก่กรรม)

                                                    ๒)  พระอาจารย์มนัส  กุสุโม  (มรณภาพวันจันทร์ที่ ๓ เดือนมกราคม

                                                                                                    พ.ศ. ๒๕๕๔)

                                                    ๓)  นางสาว วริสรา  ศรีดำ

                                                    ๔)  นางสาวฉวีวรรณ  ศรีดำ

                                                    ๕)  นายมานิต  ศรีดำ

 

การศึกษา     เรียนจบชั้น ป.๕  โรงเรียนบ้านโพธิ์หวาย  ต.บางกุ้ง  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี 

ลักษณะนิสัย     ครูบาอาจารย์  เพื่อน ๆ พระภิกษุ  และญาติมิตร มักชมว่าพระอาจารย์มนัส  มีนิสัยดีมาก  ในเยาว์วัย ท่านเป็นคนร่าเริง  สนุกสนาน  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  รักเพื่อน และมีเพื่อนฝูงมาก  รักพ่อแม่พี่น้อง และญาติมิตร  มีความกตัญญูกตเวที  เป็นคุณธรรมประจำใจ  ปฏิบัติธรรม และปฏิบัติการงานโดยลงมือทำจริงมากกว่าพูด 

บรรพชา      อายุ ๑๕ ปี ได้บวชเป็นสามเณร โดยบวชหน้าไฟให้กับคุณยายแอด  เกตุบรรพต และพี่ชาย ผู้ถึงแก่กรรม  ซึ่งตอนแรกตั้งใจจะลาสิกขา  แต่คงเป็นบุญกุศลที่ทำไว้ร่วมกับหลวงพ่อยุทธ  สุสํวโร ในปางก่อนทำให้หลวงพ่อยุทธ  สุสํวโร  มาพบท่านที่บ้านโพธิ์หวาย ได้ชักชวน และขออนุญาตโยมพ่อโยมแม่ ให้ท่านมาอยู่ด้วย เพื่ออบรมสั่งสอนธรรมด้านปริยัติ และปฏิบัติให้  หลวงพ่อรัก และเมตตา

ท่านเหมือนลูก  ถือเป็นครูบาอาจารย์สอนธรรมคนแรก  หลวงพ่อยุทธได้นำสามเณรมนัส ไปถวายตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อสนอง  กตปุญฺโญ  เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน  และได้รับการฝึกอบรมข้อวัตรปฏิบัติ  ฝึกจิตภาวนาให้สูงขึ้น

 อุปสมบท     สามเณรมนัส  ศรีดำ  ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่ออายุ ๒๐ ปี  โดยมี

                                พระปรีชานนทโมลี                                    พระอุปัชฌาย์

พระมหาเขียน  กลฺยาโณ                             พระกรรมวาจาจารย์

                      ณ วันที่  ๑๘  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๓๕  เวลา ๑๓.๒๘ น. ณ วัดสังฆทาน  ต.บางไผ่  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  ได้รับฉายา  กุสุโม   ได้รับการฝึกฝนอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยด้านปริยัติท่องบทสวดมนต์ไหว้พร ะ ฝึกอบรมสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่างแน่นแฟ้น มั่นคง  จากพ่อแม่ครูบา-อาจารย์  หลวงพ่อสนอง  กตปุญฺโญ   และหลวงปู่สังวาลย์  เขมโก 

                     พระอาจารย์มนัส ได้ติดสอยห้อยตามหลวงพ่อยุทธ  สุสํวโร เดินธุดงค์ไปในป่าเขา ถ้ำ

และป่าช้าอยู่เป็นประจำ  และมาตอนหลังพระอาจารย์มนัสเป็นผู้นำพระภิกษุ สามเณร น้อง ๆ เดินธุดงค์เอง  ท่านได้ฝึกทำบริขาร  เช่นขาบาตร   กลด  เป็นต้น  สร้างเตาต้มแก่นขนุน  กับหลวงพ่อสากล

โชติธัมโม  ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์องค์สำคัญรูปหนึ่งของวัดสังฆทาน  จนมีความชำนาญ 

                     ท่านมักจะได้รับคำขอร้องจากครูบาอาจารย์ให้ไปช่วยสร้างเตาต้มแก่นขนุนอยู่เสมอ  ท่าน

ได้มีโอกาสเข้าไปอุปัฏฐากดูแล หลวงปู่สังวาลย์  เขมโก แห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรม  เป็นเวลาหลายปี  ได้รู้ ได้เห็นคุณธรรมอันพิเศษของหลวงปู่สังวาลย์  หลายประการ ทำให้ท่านมีศรัทธาในการบวช ประพฤติปฏิบัติอย่างแน่นแฟ้น มั่นคง จนถึงวาระสุดท้ายของท่าน  

ความรู้พิเศษของพระอาจารย์มนัส

 พระอาจารย์มนัส  กุสุโมมีทักษะพิเศษประจำตัวคือ  บีบนวด  เป็นอย่างดี และมีความสามารถด้านช่างโลหะ  ช่างเชื่อม  ช่างก่อสร้าง  มีศิลปะในการจัดตกแต่ง ฯลฯ เนื่องจากท่านมีความสามารถในเชิงช่าง  ท่านมักจะได้รับคำสั่งจากครูบาอาจารย์ให้ไปช่วยงานสำคัญอยู่เสมอ  โดยส่วนตัวท่านรักความสะอาด และรักความเป็นระเบียบ 

กตัญญูกตเวที     ปีพ.ศ.๒๕๔๕  หลวงพ่อสนอง  กตปุญฺโญ  ให้พระอาจารย์มนัส  กุสุโม  มาประจำอยู่สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า  อ.ศรีราชา  เพื่อปฏิบัติวัตรถากหลวงพ่อยุทธ  สุสํวโร  ซึ่งป่วยหลายโรค  คือโรคหัวใจ  โรคไต  เป็นต้น  ซึ่งมีอาการหนักเรื้อรัง  ท่านได้พยาบาลดูแลรักษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นอย่างดียิ่ง  จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

พัฒนาส่งเสริมเผยแพร่ธรรม      หลังจากหลวงพ่อยุทธ  สุสํวโร  ได้มรณภาพ เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หลวงพ่อสนอง  กตปุญฺโญ ได้มอบหมายให้พระอาจารย์มนัส  กุสุโม  เป็นประธานสงฆ์ (หัวหน้าสำนักฯ) สืบแทน ได้สืบสานมรดกธรรมปฏิบัติของหลวงพ่อยุทธ  สุสํวโร

                     -   นำพระภิกษุ สามเณร  สวดมนต์ไหว้พระทำวัตรประจำวัน  ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็นแบบแปล   และนำญาติโยมสวดมนต์ในทุกวันพระ   และทุกวันอาทิตย์   เจริญสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕     พ.ศ.๒๕๕๔  เป็นเวลา ๙ ปี

                     -   นำฝึกจิตภาวนา หลังจากสวดมนต์ไหว้พระ และนำแผ่เมตตาจิต  ในอริยบท  นั่ง  เดิน  ยืน  จัดคอร์สฝึกจิตภาวนาในสัปดาห์วันสำคัญทางพุทธศาสนา  เช่น วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  และวันอาสาฬหบูชา  และท่านยังไปโปรดธรรมปฏิบัติญาติโยมที่บ้าน ฯลฯ

                      -    นำเปิดโรงทาน กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนอง  กตปุญฺโญ  ที่สาขาต่าง ๆ ของวัดสังฆทานในงานบุญกฐิน  งานทอดผ้าป่าสามัคคี  งานเปิดสถานีวิทยุสังฆทานธรรมของวัดสาขา

ต่าง ๆ โดยนำญาติโยมวัดสวนป่าไปร่วมออกโรงทาน

                      -    จัดให้มีการอุปสมบทพระภิกษุ และบรรพชาสามเณร ในเทศกาลเข้าพรรษา และปิดเรียนภาคฤดูร้อน เป็นประจำทุกปี  แก่ญาติโยม และลูกหลานของญาติโยม รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาขอบวช

โดยท่านอบรมธรรมปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้

                      -    บูรณะ  และซ่อมแซมเสนาสนะ  ขยาย และต่อเติมศาลาปฏิบัติธรรมขึ้นเป็น ๓ ชั้น  สร้างห้องสุขา  กุฏิที่พักสงฆ์  โรงแก่น  สร้างถนนคอนกรีตทางขึ้นศาลาปฏิบัติธรรมอีก ๑ สายด้านทิศตะวันออก  ขยายถนน  และเทปูน  ทำร่องน้ำคอนกรีตถาวร  เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีกำลังไฟมากขึ้น  และติดตั้งน้ำประปา ฯลฯ

                      -    จัดตั้งสถานีวิทยุสังฆทานธรรม ที่วัดสวนป่า  อ.ศรีราชา

                      -    จัดให้มีการหล่อพระสีวลี  และหล่อพระพุทธปางลีลาขึ้นในวัดสวนป่า  และนำประดิษฐานไว้เป็นพระบูชาประจำวัด  เป็นสิริมงคลของชาวพุทธสืบไป 

มรณภาพ      ท่านมรณภาพวันจันทร์ที่ ๓ เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา ๒๓.๒๕ น. ณ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา  ด้วยหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง  อย่างสงบ  สิริรวมอายุ  ๓๙ ปี ๑๔ วัน   พระภิกษุ ๑๙ พรรษา  สามเณร ๕ พรรษา  รวม ๒๔ พรรษา

 

ธรรมที่พระอาจารย์มนัส  กุสุโม  โปรดญาติโยมไว้ว่า

 คนพูดมากจะไม่รู้อะไรเลย   คนพูดไม่รู้    คนรู้ไม่พูด  เมื่อไม่พูดทั้งรู้ทั้งเห็น 

                                                           กุสุโมภิกขุ

 

โคลงโลกนิติ 

โคควายไว้ชีพด้วย      เขาหนัง

                                                          เป็นสิ่งเป็นอันยัง        อยู่ไซร้

                                                          คนเด็ดดับสูรสังข์        ขารร่าง

                                                         เป็นชื่อเป็นเสียงได้      แต่ร้ายกับดี 

หมายเหตุ      ข้อมูลประวัติของพระอาจารย์มนัส  กุสุโม  ได้รวบรวมจากใบสุทธิ  ใบมรณบัตร  สอบถามข้อมูลจากพระสงฆ์  และญาติโยมของท่าน  โดยพระอาจารย์สมฤทธิ์  สํวโร  ประธานสงฆ์ (เจ้าอาวาสวัดสวนป่าองค์ปัจจุบัน)  ได้มอบหมายให้รวบรวมไว้เป็นอนุสรณ์

 

Gibraltar 2012 HD เผยแพร่เมื่อ 26 ก.ค. 2012Gibraltar video taken in may 2012 .Beautiful place to visit.Very unique and Iconic Airfild.
Nice city.Best way to quick visit is take one of the excoursion from local seller,you visit main attraction by bus.
Visiting all attraction by foot need a lot strenght and vigor.Cheapest alcohol and cigarettes in Europe. Jacek Zarzycki