5.

หลวงพ่อสนอง ไปจำพรรษาที่เยอรมนี
 
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
จะไปจำพรรษาที่ 2  ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี
TVเดินทางในวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลาบินขึ้นฟ้า 11.40 น.TV
ถึงเยอรมนี 18.00 น. ( เวลาในเยอรมนี )
พร้อมใจกันไปส่งหลวงพ่อ, ภิกษุอีก 3 รูป รวม 4 รูป ที่ อาคาร 1 ชั้น 4 ประตู 7
 
และกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ในวันที่ 21 กันยายน 2553 เวลา 09.30 น.
( งานประชุมพระกลางพรรษา )
 
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
จะเดินทางกลับไป ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี
ในวันที่ 26 กันยายน 2553 เวลาบินขึ้นฟ้า 11.40 น.
ถึงสนามบินเบอร์ลิน เยอรมนี เวลา 18.00 น. ( เวลาในเยอรมนี )
 
 
 
*******************
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2553 : วันปวารณาออกพรรษา
 
กฐิน วัดสังฆทาน :: วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553  เวลา 13.00 น.