28*งานบุญ.10.*.โครงการอบรมครูคุณธรรม

พระคุณที่สาม (เวอร์ชัน 2010)  อัปโหลดโดย nutbuu เมื่อ 18 ม.ค. 2010

 เป็น MV ประกอบภาพบรรยากาศงานพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TV  TV

แม่พิมพ์ของชาติ น้องหยก High Quality

เพลงพระคุณที่สาม 

 
 
เพลงครูบนดอย 
  
 
แม่พิมพ์ของชาติ- วงจันทร์ ไพโรจน์